Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

proba .
proba .
pa . (a). Izena. haur hizkera ma. Muxua. · Beso. Ane, bota pa amandriai. ohar bat Esamoldeak: pá émon . (a). dio Aditza. pa eiñ, ma emon, ma eiñ. Musu eman. Ala, pa emon da lotara.Ik. pátxo, laztan.
paatxa . Ik. pagátxa.
pábo , pábua. (b). Izena. Pavo.
pábo reál , pábo reála. (c). Izena. Pavo real.
padar , padarra. Izena. Eibar. "Arrisku egoeretan, babeslekua, leku segurua; zezenketetan, burladeroa. Padarretik zezenak ikusi, obe dalako txalo artian iltzia baiño bildurti irauntzia.
padezídu . (c). du Aditza. padeziu. Padecer. Makiña bat desgrazia padezidutako andria da./ Gizonak ezta pentsau be aura (umia eukitzia) padeziuta eitte zanik pe. Mertz.
pádrino , pádrinua. (b). Izena. Padrino de boda. Ik. mádrina.
pága . 1. (a). Izena. Paga. Aitta, emoidazu pagia. 2. Haur jolasetan, bale-baleka, adibidez, pagatzen duena. Guk e, bale-baleka ero pote-poteka bagenbintzen, galtzeillia paga izeten zan. Don.Ik. pagáu.
págadi
págadi , págadixa. (c). Izena. págari, págai, pagotei. Hayedo. Irukurutzeta aldian dago pagadi ederra. Bergarako kalean PAGOTEI ere bai..
pagakizun , pagakizuna. "Ordaintzeko zerbait, ordaindu beharrekoa. Oiñ asko irabazten dala pentsau arren, pagakizun ueri dao.". (Lar Antz).Ik. pagámentu.
pagámentu , pagámentua. (c). Izena. Ordainketa. · Pago. Len fabriketan amabostian beiñ izate zien pagamentuak./ Kontrebuziñua urtian beiñ, pagamentua. Hil.Ik. pagakizun, kobrámentu.
pagari . Ik. págadi.
pagátxa , pagatxía. (c). Izena. botanika. trifolium incarnatum. paátxa, paótxa. Pagotxa. · Trébol encarnado Sekula-belarraren antzekoa da, baina lore luzeagoa du, kolore gorri politekoa. Orain gutxi ikusten da, baina lehen baserri guztietan erein ohi zen ganajatekotarako. Ebakialdi bakarra ematen du, sekulabelarrak, aldiz, asko. .
pagáu . 1. (a). du Aditza. Ordaindu. · Pagar. Askotan kulpa bakuak pagau biar izaten dabe.Esaerak: San Martiñen olua pagatu bearko dok . Esaera. Ubera. "San Martiñen olua pagatu bearko dok: tendrás que aprender a vivir vida dura. (Ubera)." (Izag Oñ). Uberarra izan arren, ez dut inoiz entzun.. 2. (a). du Aditza. Haur-jolasetan, bale-baleka adibidez, kontatu besteak ezkutatu arte; beste batzuetan, katigu geratu. "Pagar" en los juegos infantiles. Oihana, pagatzera, zeuri ein ddotsue lenengo ta.Ik. paga, egin.
pagaúso
pagaúso , pagausúa. (c). Izena. columba palumbus. pagauso txiki. Paloma torcaz.
pagauso txiki , pagauso txikixa. Izena. columba oenans. Paloma zurita.