Skip to main content

Q

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

qué: zer, zertzuk · que: eze · qué?: e? · a que: nai dozu, baietz · qué va: bai zera
quebradero de cabeza: burukantsaziño, buruauste, burukomiñ
quebradizo: brintzakor, pitzakor, zartakor
quebradura: ausi, apurtu · onom: trak
quebrar: ausi, zart egin, apurtu
quedar: geldittu, geratu
quehacer: eginkizun, zeregiñ, jira
queja: keja, esateko
quejarse: kejau · quejarse ante la autoridad: kejia sartu · quejarse sin motivo: artzekuekin egon
quejoso: kejoso, kejante
quemadura: erre
quemar: erre
quercus ilex: arte; encina
quercus pyrenaica: ametz; rebollo, carvallo negro
quercus robur: aritz; roble
quercus rubra: aritz amerikano; roble americano
querer: nai izan, gura izan, maitte izan
querido, -a: maitte, potxolo, txipriztiñ, pixpirrin, pospoliñ · ser querido: maittia izan
queso: gaztai · de cabra: auntz-gaztae · de oveja: ardi-gaztae · de vaca: bei-gaztae
quia: ka
quicio: atetxori, txori, opill
quid: koska
quiebra: kiebra, krakara · hacer quiebra: kiña jo
quién: zeiñ, nor · quienes: zeintzuk
quieto: geldi · estar quieto: geldi egon
quincalla: kinkilla
quincallero: kinkillero
quince: amabost
quincena: kintzena
quinientos: bosteun
quinqué: kinke, kandill
quinta: kinta
quintada: kintada
quinto: kinto · cena de quintos: kinto-afari
quisquilla de río: ur-zorri
quisquilloso, -a: erretxin, zazpiki, ipurterre, petral
quitar: kendu · la fanfarronería: artobero usaiñak kendu · quitarse de la vista: begixen aurretik kendu · quitarse el calzado o la ropa: erantzi
quizás: igual, akaso, biarbada, onenian