Skip to main content

LL

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

llama: gar, sugar · llama viva: garmin
llamada: dei, diar · voz de llamada: eupara · llamando: diarka, atejoka
llamar: diar egin, deittu, ots egin · llamar, denominar: esan · la atención: atentziñua emon; kontu artu, kontuak artu, kargu artu; bistara emon · querer llamar la atención: figurakerixetan ibili, iñork eztakotan ibilli · llamando: diarka, deika
llanada: lautara · zona llana: lauuna
llano: lau, artez; zabal
llanta de carro: uel, burtuel, llanta, uztau, txirrinka
llantén: zan bedar, illuntzi bedar (bot.)
llanto: negar · llanto silencioso: negar-muskirixu · llanto simulado: negar-planta
llanura: lau, lautara
llar: gelatz
llave: giltza · llave de ignición: txispa, · el que fabrica: txispagin · bajo llave: giltzapian
llegar: aillegau, legau · llegar a casa: etxeratu
llenar: bete
lleno: bete · de lleno: bete-betian
llevador: eruateille
llevar: eruan · llevar hacia allá: orruztu · (traer) hacia acá: onuztu
llorar: negar egin · negarrai emon, negarrak urten · hacer llorar: negar eragin · lorrando: negarrez · ganas de llorar: negargura · llorar escandalosamente: etxia ipurdittik etara arrantzaka
llorera: negarraldi
lloro: negar
llorón: negarti, negarrontzi, maiñoso, maiñontzi
llover: eurixa egin, eurixa jardun, eurixa izan · comenzar a: eurixak jo, eurixak emon · llover a cántaros: botaalan egin, goixan beian egin, idolas egin · llover plácidamente: euria arra-arra egin, gozatsu egin
llovizna: lanbro, zirimiri, eulanpar, euri-lanbro, euri-zirin · llovizna fuerte: euri-lapratx · llovizna imperceptible: bisuts · llovizna tenue: eulantz
lloviznar, empezar a: lanbrotu, lanbrua asi
lluvia: euri · lluvias torrenciales: euri aundixak · lluvia con viento: zaldizko · lluvia de tormenta: tromoieuri, justuleuri, odeeuri · lluvia fuerte con viento del Noroeste: afrontu · temporada de lluvias: euritte · dias después de la lluvia: eulondo, bustondo · dia de lluvia: eulegun
lluvioso: euritsu