Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

peora, peoria. (b). Izena. Eibar. Ataria. Bera zer pasauko zan begira, peoran geldituta. (SM Ezten).
perdígoi, perdigóia. (a). Izena. Perdigón.
perdulárixo, perdulárixua. Adjektiboa. Alproja. Adineko zenbaiti entzuna egiten zaio. .
peregrinazíño, peregrinaziñúa. (c). Izena. pelegrinaziño. Peregrinación. Noiz da aurten Arantzazuko peregrinaziñua?
periódiku, -o, periódikua. (a). Izena. perídiku. Periódico. Erosi dozu peridikua? Hala esaten dute adinekoek. .
perípuesto, perípuestua. (d). Adjektiboa. Ondo apaindua eta jantzia. · Peripuesto, acicalado. Basarrittarra izan arren gizon peripuestua da.
perkatx, perkátxa. (c). Adjektiboa. Avispada, salerosa. Neskatilla perkatxa emuten dau Leirek. Neskatilez, ia bakarrik. .
pérla, pérlia. (a). Izena. Perla.
perlóe, -i, perlóia. (d). Izena. Perlón. Oihal klasea.
pernill, pernille. (c). Izena. Leintz. Urdaiazpikoa. Jamón content_copy urdáiazpiko.
péro, péruak. (c). Izena. Eragozpenak, objezioak. · Pero(s). Peruak ipintzen asten bada, bialduik pikutara./ Eztot uste peroik izango danik.
perpezíño, perpeziñúa. (d). Izena. Facilidad, buena mano. Eskulanetarako perpeziño aundixa dauka Julenek.
perpeziñozko, perpeziñozkua. Adjektiboa. "Pertsona argia, bizia, ganoraduna, arduraduna, aktiboa... Ori da neskia perpeziñozkua." (Lar Antz)”
pérra
pérra, perría. (b). Izena. Herradura. Perria galdu jako irixai.
perraberríttu. (d). Aditza. Perra berriak ipini. Perraberrittu ein biako da irixa. Irudizkuan ere bai; zapata berriekin datorren bati, adibidez: Eu be dotore e, perraberrittuta..
perrá-ots. 1.perra-óts, perra-ótsa. (c). Izena. Perrek ateratzen duten zarata. · Ruido de herraduras. Zuen irixen perra-otsa da etxeaurrian. 2.perra-ots, perra-ótsa. (c). Izena. adierazkorra Presakako ihesia. · Huida precipitada. Polizia agertu zanian, aura zuan perra-otsa./ Egundoko perra-otsian joian mutikua dendarixa atzetik zebala.
perrátoki
perrátoki, perrátokixa. (c). Izena. Abereak perratzen dituzten lekua. · Potro. Zapatarikuan zan aintxiñan perratokixa. Lehen egurrezkoak ziren eta herri gehienetan zeuden. Gaur egun portatilak erabiltzen dira, burdinaz eginikoak. .
perratzáille
perratzáille, perratzaillía. (b). Izena. perratzéille. Perratzeille. Osintxuko perratzailliakin egon naiz.