Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

laar . Ik. lar.
laárdei , laárdeixa. (d). Izena. Larrak nagusi diren lekua. · Zarzal. Saill aundi bat laarra jak an, dana laardeixa jak an. Don.Ik. lar.
laba . Ik. lábe.
labádero
labádero , labáderua. (d). Izena. Lavadero de ropa.
lábaiña . 1. (b). Izena. Navaja de afeitar. Oinddio be bada labaiñiakin bizarra kentzen daben jentia.Ik. kútxillo. Esamoldeak: lábaiñia baiño zorrótzaua . (c). Esapidea. Oso zorrotza. 2. Izena. Eibar. "Damaskiñau bihar dan gaiñazala pikatzeko (arraixatzeko) erraminttia." (SB Eibetno).
lában . 1. (a). Adjektiboa. Irristakorra. · Resbaladizo. Izotza ein ddau ta oso labana dago bidia.Esamoldeak: lában eiñ . (a). du Aditza. Labandu. Resbalar. Bedarretan laban ein dda estatara jausi naiz.Sin. írrist eiñ, labandu. 2. (d). Adjektiboa. Lausengaria. · Adulador, -a.
labándu . 1. (a). da Aditza. Laban egin. Resbalar. Miñ artu dau eskillaratan labanduta.Sin. lában eiñ, írrist eiñ. 2. (c). da Aditza. Laban bihurtu. · Volverse resbaladizo. Mendebala zeuan eta frontoia partidu erdirako ziero labandu zan.
labankára . labankada. 1. (b). Izena. Resbalón, patinazo, desliz. Labankaria an da labankaria emen etorri giñan Urbixatik bera./ Bein ezkondu nitzuan baiña berriz etxuat eukiko olako labankaraik. 2. Izena. Antzuola. "Umeak jolasteko txirrista." (Lar Antz).
labari , labaríxa. Izena. Eibar. "Okina. Eibarko labarixan seme bat deportista entzuna izan zan.
laba-txirtxil . 1. Izena. Eibar. "Etxeetan egoten den txirtxilla. Laba-txirtxillak Gabonetan be ixildu gabe kantatzen dau. 2. Izena. Eibar. Cucaracha.
lábe , labía. (a). Izena. lába (Ub., Ang.).. Horno. El del pan, por antonomasia. Ezta txarra antxumia labian erreta./ —Karabá! —Kaskaria labará!Ik. karábaka.
labeáldi , labealdíxa. (c). Izena. Labean ogia edo beste zerbait egiten den aldi bakoitza. · Hornada. Aierdikuak egunian iru labealdi ta geixao be eitteittue.Sin. labesu.
labe-atáka , labe-atakía. (d). Izena. Labe-ahoa. · La boca del horno; del pan, generalmente. Labe-tapia..., ba atakian tapia; labe-atakia esan izen dok, eta aretxen tapia. Atakia izaten dok pa auraxe, zulua. Klem.Ik. labe-tápa, atáka.
labe-itxuski , labe-itsuskixa. Izena. "Sutako brasa baztertzeko erabiltzen den erratza." (Lar Antz). Sin. labe-zátar.
labekára , labekaría. (c). Izena. Labealdi baten edukia. · El contenido de una hornada. Labekara osua alperrik galdu jakuen azkarri txarra erabiltziagaittik.
labépala , labépalia. (c). Izena. Pala de horno. Sin. ogí-pala.
labésu . labéko sú. 1. (c). Izena. labeko su. Ogia labean egitearen ekintza. · La acción de hacer el pan. Astero eitte zan basarrixan labesua./ Ekarrizu pare bar abar sorta labesurako./ Makiña bat labeko su einddakuak gaittun. LABESUA EI. 2. (c). Izena. labeko su. Labealdia, labealdi bakoitza. · Hornada de pan. Lenengo labesuko ogixa bigarrena baiño obeto erreta dago.Sin. labeáldi.
labe-tápa , labe-tapía. (c). Izena. Labearen atetxoa. · El portillo del horno. Ik. labe-atáka.