Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

póstura. 1.póstura, pósturia. (a). Izena. Apostua. Apuesta. Baietz ik paiño geixao jan, posturia./ Posturia irabazi zotsan. Sin. apostu (Lein.).. content_copy aposta. dóble, dóblia. (a). Zenbatzailea. Doble. Orrek nere erdirik eztau lan eitten da doble (edo doblia) irabazten dau. Artikuluarekin zein gabe esaten da.. Esamoldeak: pósturia eiñ. (a). Aditza. pósturia jokatu. Apostar. Posturia ein ddabe Elgetara zeiñek bixkorrao ixo. 2.postura, posturía. (a). Izena. Postura. Tortikulisakin nago postura txarrian lo eittiaittik.
pót eiñ. (b). du Aditza. adierazkorra póto eiñ. Rendirse, agotarse. Amargarren tantorako pot ein ddau./ Pot eindda zetorren bizikletan.
pótaje, pótajia. (b). Izena. Potaje.
póte, pótia. (a). Izena. Bote, lata de conservas. Inuzente egunian potiak lotzen gontsen autuei. Esaerak: Potia pote, naiz pipar da naiz tomate. Esaera. Eibar. "Oparitutakoari ez zaiola muzin egin behar esan nahi duen errefraua. · A caballo regalado... Potia pote, naiz pipar da naiz tomate, eta laga nai ez badozu.
pótentzia, pótentzia. (b). Izena. Potencia. Motor orrek jaukak potentzia.
poté-póteka. (c). Izena. El juego del escondite. Antzina desberdinak omen ziren pote-poteka (erdian pote bat ipinita jokatzen zen) eta bale-baleka; guretzat gauza bera ziren. . content_copy balé-báleka.
pótijo, pótijua. (b). Izena. botijo. Botijo. Sin. murko (Lein.)..
poto, potue. Izena. Leintz. Lursail baten sakonunea.
poto eiñ. Esapidea.
potóliñ, potolíña. (c). Izena. pottolin, potxolin. Emakumearen sexoa. · Vulva, coño.
potólo, -a, potolúa, -ía. (a). Adjektiboa. Gordo, -a, regordete, -a. Potolo-potolua dago txarrixa./ Andra potola majua dago. "Liburu sendua" esan ohi da eta ez "liburu potolua"..
potolotu. (b). Aditza. adierazkorra Gizendu. · Engordar.
pótorro, pótorrua. (c). Izena. lagunartekoa Alua, emakumearen sexoa. · Coño. Potorrua bistan jeuan. Hots gordin samarra du; gizonen artean erabilia, lagun giroan. Bestela, potoliñ, potot edo potxotx gehiago. .
potót, potóta. (c). Izena. Emakumearen sexoa. · Coño.
pótoto, -a. (c). Adjektiboa. Potoloei deitzeko erabiltzen den hitza. · Nombre con el que a veces se designa a los gordos. I, pototo, kendu ari paretik, eztostak ikusten lagatzen eta./ An, badator gure potota. Adj. gisa ere entzun daiteke potolo, -a zentzuan.Mutill pototo batekin ikusi dot./ Neska potota bat da. Ez da entzun ohi mugatuan: «"pototua, -ia" .
potril, potrilla. Adjektiboa. Antzuola. "Pertsona haundia, potoloa, takarra. Sin. potril, tronpil, tronpota..
pótro. 1.potro, pótrua(k). Izena. Barrabilak. · Testículos. Eztok edarra potrotako ostikaria./ Ezkerreko potrua aunditzen ei jakok. Pluralean, batez ere.. Esamoldeak: pótruak euki. 1.potruak euki. (b). Esapidea. arrunkeria Lasaitasun gehiegizkoa euki. Freno barik abill? Ik dauzkak potruak. 2.potruak euki. (b). Esapidea. Ausarta izan, balorea euki. Potruak bia die neguan Aconcaguara ixotzeko. pótrotan jarri. (b). Esapidea. arrunkeria Gogoak eman. · Antojarsele, salirle de los cojones. Berai Urbixara juatia potrotan jarri jakolako bestiok atzetik segidu bia jotsau, ala?/ Zeaittik eztoten eiñ? Etxatalako potrotan jarri, garbi esanda. 2.pótruak!. (b). Interjekzioa. arrunkeria Bai zera! Ezta pentsatu ere! · Los cojones!
potróaundi, potróaundixa. (b). Adjektiboa. arrunkeria Gibelaundia. · Cachazudo, cojonazos. Ate guztiak zabalik laga jittuk potroaundi orrek. Gibelaundi esan ohi da fin samar jarduterakoan, eta potroaundi bestela..
potróbakar, potróbakarra. (c). Izena. Barrabil bakarra duena. · Persona o animal de un sólo testículo. Animalixak eta personak pe izateittuk potrobakarrak.