Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

putzézko pélota, putzézko pélotia. (c). Izena. Barruan haizea duen gomazko pelota. · Pelota de goma llena de aire. Erregiak putzezko pelotia ekarri zosten.
putzurrittu. Aditza. Aramaio. "Handitu (aurpegia eskuarki). Baiñe arpegixe putzurrittute auken." (Orm Aram).
putzúsaiñ, putzusáiña. (c). Izena. Puzkar usaina. · Olor fétido. Mekauben, au da putzusaiña dagona. Esamoldeak: putzúsaiñak euki. (c). Esapidea. Harro-usainak, lainezak euki. Personiak pe putzusaiña ero, indiferenzia ero; arrokerixia ero; putzusaiña. Orrek dauzka putzusaiñak: arro-usaiñak. Klem.” Pluralean gehienetan.. content_copy pútzak euki.
puxeta, puxetia. (b). Izena. Leintz, Oñati. pujeta. Lixiba. · Colada. Esamoldeak: puxetia jo. Aditza. Lixiba egin. Errekak ur asko daramanean, sorgiñak puxeta joten dabiltzala esan ohi da. (Izag Oñ). . content_copy líxibia eiñ.
puxetarri, puxetarrixa. (b). Izena. Leintz, Oñati. Lixiba harria. content_copy lixíbarri.
púxika. 1.púxika, púxikia. (c). Izena. Globo. Aitta, erosidazu puxikia. Lehen txerri-puxikak ziren buruhandiek erabili ohi zituztenak. Gomazkoei ere puxika deitu izan zaie beti Bergaran, nahiz eta gaur "globua" dioen haur eta nagusi askok.. 2.púxika, púxikia. (c). Izena. txixa-puxika. Mazkuria. · Vejiga. Puxikatik operau dabe. Txixá-púxika ere bai. . Esamoldeak: puxikako katarro, puxikako katarrua. Izena. "Cistitis. Neguan puxikako katarruakin gaizki ibiltzen naiz." (Lar Antz)” 3.púxika, púxikia. (c). Adjektiboa. Emakume harro samarra. · Envanecida. Politta bazan, baiña puxikia galanta.
puxká bat. (a). Zenbatzailea. puxkát, pixká bat, pixkát. Apur bat. · Un poco. Emoidazu diru puxka bat. Badira S ahoskatzen dutenak ere: PUSKAT, etab..
puxkánaka. (b). Adberbioa. pixkánaka. Poquito a poco. Kandelia puxkanaka-puxkanaka gastatzen da. content_copy ápurka.
puxkatían. (b). Adberbioa. puxká batían. Denbora dezentean. · Durante bastante tiempo. Oinddio puxkatian etxoin biozue, autobusan zain bazarete.
puxkéta. 1.puxketa, puxketía. (a). Izena. Zatia. · Trozo, pedazo. Emoiozu ogi puxketa bat. Esamoldeak: ogi puxketian modukua izan. Esapidea. Pertsona ona izan. 2.puxketa, puxketía. (c). Posposizioa. adierazkorra Jeneralean NESKA edo MUTIL-en atzean jarrita, ederra, bikaina. Aura azi da neska puxketia./ Zelako mutill puxketia dagola Karlos.
púzkar, puzkárra. (a). Izena. úzkar. Pedo. Zeiñek bota dau puzkarra. Esaerak: púzkar, puzkárra. (a). Izena. úzkar. Pedo. Zeiñek bota dau puzkarra. Esaerak: púzkar, puzkárra. (a). Izena. úzkar. Pedo. Zeiñek bota dau puzkarra. Esamoldeak: puzkarka. (b). Adberbioa. uzkarka. Puzkarrak botatzen. Goiz osua puzkarka daroiat. puzkar bero, puzkar berua. Izena. "Puzkar ixila, usain haundia eta txarra duena. Orrek botatze ittu puzkar beruak, bere onduan ezin dda eon." (Lar Antz)” Esamoldeak: puzkarka. (b). Adberbioa. uzkarka. Puzkarrak botatzen. Goiz osua puzkarka daroiat. puzkar bero, puzkar berua. Izena. "Puzkar ixila, usain haundia eta txarra duena. Orrek botatze ittu puzkar beruak, bere onduan ezin dda eon." (Lar Antz)”
puzkárrontzi, puzkárrontzixa. (b). Adjektiboa. adierazkorra Puzkartia. · Pedorrero, -a. Oin be bota dok e, puzkarrontzi.
puzkárti, puzkártixa. (c). Izena. Pedorrero. Kendu emendik puzkartixoi.
púztu. (a). da du Aditza. Inflar(se), hinchar(se). Puztuidazu puxikia. Erruberei buruz "inflau" gehiago.. Esamoldeak: txakúrra puzten ibilli. (c). Esapidea. Aurpegi zikina duten neska-mutikoei zera esan ohi zaie: Zer, txakurra puzten ibilli aiz ala? .”
puzúniau. (b). Aditza. Oñati. "Enconarse. Puzuniakorra: lo que es fácil de enconarse." (Izag Oñ).
puzúnixa, puzúnixia. (d). Izena. Pasmoa, zornea. · Pus. Gutxi erabilia.. content_copy pasmo.