Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

korroskára. 1.korroskara, korroskaría. (c). Izena. Aupeza. · Eructo, regüeldo. Turkian maixan korroskarak botatzia edukaziño onan seiñale ei da. content_copy áupez. 2.korroskara, korroskaría. (c). Ronquido.
kórse, korsía. (c). Izena. Corsé.
kórta, kórtia. (a). Izena. Angiozar, Eibar, Elgeta, Ubera. Ukuilua. · Cuadra. content_copy záltai.
kortátxur, kortatxúrra. Izena. Palarra.
kortáu. ohar bat 1.kortáu. (b). da Aditza. Mudarse la leche. Udan errez kortatzen da esnia. content_copy zurbilddu, galdu, mudau. 2.kortáu. (b). da Aditza. Lotsaz, harriduraz edo beldurrez kokilduta gelditu. · Cortarse. Lapurra zein zan jakin nebanian kortauta geratu nitzan./ Neskekin kortau eitten da. KORTAUTA GERATU, batik bat.. content_copy moztu. 3.kortáu. (c). du Aditza. Pelotan, pelota rasetik jo, pelota aurre samarrean utziz. · Cortar, rasear la pelota. Atzera jo biarrian geixao kortau biar eban. content_copy rasíau, ebági.
kórte, kórtia. (c). Izena. Belar ebakialdia. · Corte de hierba. Zenbat korte emon dotsazue sekula-bedarrai? Bibelarraren ondorengo ebakialdiari irugarren kortia deitzen zaiola diosku Donatok. .
kortejau. (b). Aditza. Cortejar. Aspaldixan kortejatzen dabill, baiña oiñ artian ez dau kulaperik baiño artu. (AAG Eibes).”
kortíau. (c). du Aditza. Botatako zuhaitza neurri jakineko zatietan ebaki. · Cortar en troncos de determinada largura un árbol derribado. Atzo botatako piñuak kortiatzen dabill motozerriakin.
kórtxeta
kórtxeta, kórtxetia. (d). Izena. Corchete. Kortxetia da ori sakatuta sartzen dan ori, zulotxuan sartzen dan ori. Don.”
kórupe, kórupia. (b). Izena. Koru azpia. ohar bat
kosk.
kóska. koxka. 1.kóska, kóskia. (b). Izena. kóxka. Desberdin-unea, irtenune txikia. · Pequeño saliente. Aintxintxika zoiala koska baten estropuzau ta muturrez aurrera jausi zan. 2.kóska, kóskia. (c). Izena. koxka. Korapiloa (irudizkoa). · El quid de la cuestión, la dificultad. Euskal Herrixa baketuko bada negoziau ein biar, da or jaok koskia. 3.kóska, kóskia. (c). Izena. Eibar. koxka. Zorra. · Deuda Amaika koxka baeukan Mototxenian. Bitoriano billurtzen zan atian ikusten zeban bakoitzian. (SM Ezten).” content_copy káska.
koskábillo. ohar bat
koskábillo
1.koskábillo, koskábillua. (d). Izena. Kanpai hotseko bolatxo borobila. · Cascabel. Koskabilluak, kanpanilla borobiltxo orrek, txikixok. Klem.” 2.koskábillo, koskábillua(k). Izena. Potroak. · Testículos. Sokatik txintxiliz geratu nitzanian koskabilluak aora etorri jatazen. content_copy barrábill, potro, árrautza. Esamoldeak: koskabilluak ximurtu. (c). Esapidea. lagunartekoa Acojonarse. Arro etorri dok, baiña kankaillu aura aurrian jarri jakonian, majo ximurtu jakozak koskabilluak. (TSE Berb).” ximúrtu. (a). da du Aditza. zimurtu. Arrugar(se). Praka zuri orrek belaxe ximurtzen die.
koskábillo bédar, koskábillo bedárra. (d). Izena. botanika. Celidonia menor.
koskéra, koskería. (d). Izena. Uztarriaren partea.
kóskol
kóskol, koskóla. (b). Izena. koxkol, moxkol (Aram.). Oskola; gaztainarena ia bakarrik. · Erizo de la castaña. Gaztaiña klase onek koskol txikixa eitten dau. Arrautzarenari kaskal, baina bada koskol deitzen dionik ere. .