Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

klaríon, klarióna. (b). Izena. klarioi. Antes se llamaba así a cualquier trozo de cayuela (arbel-puxketa) que se usaba para escribir, hacer cuentas, etc. sobre piedra. Ahora también a la tiza. Mutikotan, aittajunak kuentak etara nai zittuanian, da lapitzik ez, klarion billa bialtzen giñuzen estatara./ Maixuak klariona bota zostan arpegira. Antzina asko erabiltzen zen klariona, ez baitzen luma edo lapitzik sarri izaten. . ohar bat
klaro. (a). Juntagailua. Noski, jakina. · Claro. Zuek, klaro, naixaoko dozue neuk eittia./ Eta dokumentu bat ein zan izeteko aura oinbidia bakarrik. Eta gero tokau zan gorputz bat iltzia; eta klaro, normala, andik ibiltzen zien da, andik ekartzeko asmuan. Don.” content_copy jakíña.
kláru, klarúa. (a). Adjektiboa. Claro, -a. Kolore klaruak gustatzen jako.
kláse, klásia. (a). Izena. Clase. Ezta errez billurtzeko klasia.
klau. Onomatopeia. "Errez eta azkar egiten dan edozer. Ixuraiño etorri kamiñoz eta Ixutik klau! segiduan." (SB Eibetno).”
klaudíokan, klaudíokana. (b). Izena. Ciruela claudia. Okanik gozuenak, klaudiokanak.
kli-kla. Onomatopeia. "Agiña kili-kolo mobitzen danian. Umiak kli-kla darabil hagiña. Laster jausiko jako, kili-kolo dago-ta." (SB Eibetno)”
klik-klik. Onomatopeia. "Onomatopeya del ruido de la tijera. Ebagixok ulia granujiorri, klik-klik-klik, bildur barik.” (SB Eibetno).”
klin-klan. Onomatopeia. "Ruido de las ventanas; movimiento y golpe." (SB Eibetno)
klin-klon. Onomatopeia. Eibar. "Croar de sapos." (SB Eibetno).
klokada, klokadia. (d). Izena. Oilolokaren hotsa. Baita, isurkin batek botilatik irteterakoan ateratzen duena. Plaentziar batek eitxe etsan botilliari: klok!, klok! eitten dok? Neuk kendukostat iri klokadok. (SM Ezten).” ohar bat
koba.
kóbarde. 1.kóbarde, kóbardia. (a). Adjektiboa. Koldarra, lotsatia. · Cobarde. 2.kóbarde, kóbardia. (c). Adjektiboa. Lotsatia. Txikittan kobardia itzan demasa. Adinekoek erabiltzen dute zentzu honetan. .
kobardétu. (b). da du Aditza. Kobarde bihurtu. Volver(se) cobarde. Len balientia nitzan mendixan ibiltzen baiña akzidentia ezkero ziero kobardetuta nago. Kontu egin kobardiau eta kobardetu zentzu ezberdina dutela: kobardiau momentu jakin batean egiten da eta kobardetu, berriz, luzarokoa da..
kobardíau. (c). da Aditza. Acobardarse. Aura, daukan narruakin, puxka bateaittik ezta kobardiauko./ Beti esatekotan neuan baiña azkenengo momentuan kobardiau eitte nitzan.
kobráketa, kobráketia. (b). Izena. Cobro.
kobrámentu, kobrámentua. (c). Izena. Cobro. Noiz die einddako lanen kobramentuak? content_copy kóbrantza.
kóbrantza, kóbrantzia. (c). Cobro.
kobráu. (a). du Aditza. Cobrar.