Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

killárreskoba
killárreskoba, killárreskobia. (d). Izena. Escobón de brezo. Killarreskobiakin garbitzen da ganbaria. content_copy itxúski, killár-ítxuski.
kílo, kílua. (a). Izena. Kilo.
kilómetro, kilómetrua. (a). Izena. Kilometro.
kilturrik ez jakin. "Ezer ez jakin. Kilturrik pe eztaki. Kiltur hitza ez dakite zer den, testuinguru honetan bakarrik erabiltzen dute." (Lar Antz) .
kimatu. "Aramaion normalean lizarren adarrei orriak kentzea. Adarrekin sendorrak egiten ziren eta etxera eroaten ziren han kimatzeko." (Orm Aram).
kímera, kímerak. (d). Izena. Ezinikusiak, eztabaidak. · "Desavenencia, disputa, riña." (María Moliner). Beti guriai bajezia idixagaittik, da bestiai ez gustatzen, da ortara kimerak eukitze zittuen. Mertz.” KIMERAK EUKI. Ia galdua. .
kímu, kimúa. (d). Izena. Lakatz berria. Beian beti pujia, baiña arbola-burua mozten danian "kimua dezente etara jok". Don.” Puja esan ohi da, baina Don.k dionez arbola-buruan sortzen denari kimu esaten zaio. Ez dut beste sekula entzun..
kiña jo. (c). Aditza. Leintz. Kiebra jo. Taillera ipiñi bai baiña kiña jo juan. ohar bat
kiñára, kiñaría. (c). Izena. Ademán. Paiasuak trapeziotik saltatzeko kiñaria eitte zeban jentia billurtzeko./ Argixak joateko kiñaria ein ddau.
kíndda
kíndda, kinddía. (c). Izena. botanika. ginda. Gerezi mota bat. · Guinda. KINDDA GARRATZA ere bada. . ohar bat
kínke, kinkía. (d). Izena. Quinqué. Argixa; kinkiak eukitzen giñuzen. Eli.” Donatok dio karburozkoak zirela: Karburuakin kinkia be bai. Karburuakin ibiltzekua, ola esegitta gantxu batekin. KANDILL deitzen zaiola dio beste batean.. ohar bat
kínkilla, kínkillia. (d). Izena. Kinkileroak saltzen duen jeneroa. · Quincalla. ohar bat
kinkilléro, kinkillerúa. (c). Izena. Kinkila saltzen etxez etxe edo azoketan dabilena. · Quincallero.
kinkí-mínki, kinkí-mínkixak. (c). Izena. tiki-miki, kixki-mixki. Tiquis miquis. Ardixak mendixan libre. Oiñ, piñua sartze zanian-da kinki-minkixak. Hil./ Eztakit zer zala-ta, plaentxiar bat tiki-miki batetik asi ta berbatu ei zan eibartar batekin. (SM Ezten).”
kinkiña jo. Esapidea. Eibar. Zerbaiti amaiera eman. Dirua xahutu, botila hustu, etab. Milla erriali kinkiña jo detsa gaurko ferixara juan biarrakin. (AAG Eibes).”
kínta, kíntia. (c). Izena. kintta. Urte berean jaiotako soldadugai multzoa. · Quinta. Ze kintatakua aiz i?/ Kintiak arrapau zeban da gerrara joan biar izan zeban derrior.
kintáda, kintadía. (c). Izena. Kinttada. Quintada, novatada. Oinddio be eitten die soldauxkan kintadak./ Lenengo aldiz frontoian jokatu nebanian diru mordua galdu. Majo pagau neban kintadia. KINTADIA PAGAU, batik bat. .
kínto. 1.kínto, kíntua. (b). Izena. Soldadu joateko urtean dagoena. · Quinto. Aurten bi kinto bakarrik Uberan. 2.kínto, kíntua. (b). Izena. Mutilen artean, urte berean jaiotakoa. Olañetako Rafa ta ni kintuak ga.
kinto-afái, kinto-afáixa. (c). Izena. Cena de quintos.