Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

karápaixo, karápaixua (Oñ.). . (a). Izena. "Torta triangular con huevos; la madrina al sobrino (besuetakuai) en Pascua." (Izag Oñ).
karása, karasía. (c). Izena. kakarasa, karakasa. Cacareo. Oillo-karasa aundixak die txabolan./ Oilluan kakarasia entzun orduko, jun da artu arrautzak. Eli./ Oilluak karakasa ein ddau. Don.” Esamoldeak: karásaka. (c). Adberbioa. kakarasaka, karakasaka. Cacareando. Karasaka emun dabe gaur oilluak atsalde osua.” karása eiñ. (c). du Aditza. Cacarear. Gure oilluak eztabe karasaik pe eitten. Goiko aldaerak ere bai. .
kárburo, kárburua. (c). Izena. Carburo.
kárda. 1.karda, kardía. (c). Izena. Ganaduak kardatzeko eta garbitzeko erabiltzen den metalezko zepiloa. Carda. Ganauak ferixara eruan aurretik kurioso-kurioso garbitzen zien kardiakin.
karda
2.karda, kardía. (d). Izena. Artilea fintzeko den metalezko hagindun tresna. · Carda. Lenengo ardixen illia garbittu, siketu, kardak esate jakona, kardiakin zertu, sitx eindda ipiñi. Aniz.”
kardaketa
kardaketa, kardaketia. (c). Izena. Artilea kardatze lana. Onek zikiñak darenian (hortzak beteta) obeto eitten da, gutxiao obatze jaue. Kardaketia ezta ondo eitten erreza. Obeto eitten da, gutxiao obatze jaue. Kardaketia ezta ondo eitten erreza. Felipe.”
kardántxillo. Izena. 1.kardántxillo. (d). Izena. Jilguero. content_copy jílgero, firíngalo. 2.kardántxillo, kardántxillua. (d). Adjektiboa. Eibar. Hitzontzia, berritsua. Ondo jarrittako izena iri, kardantxillua. (AAG Eibes)”
kardáu, kardatu. 1.kardau. (c). du Aditza. Karda pasatuz aberea apaindu. · Cardar. Kardaizu “Apala” tratantia dator da. 2.kardáu. (c). du Aditza. kardatu. Artilea findu kardaz. · Cardar la lana. Kardiakin ondo kardatzen bada lania errezao eitten da. Kardatzaille ona komeni. JJp.”
kardubéra, kardubería. (b). Izena. botanika. Sonchus oleraceus. kardabera. Cerraja. Kardu latzaren antzerakoa da, baina leunagoa. Hosto zabaleko belar hau lore moreduna da eta konejuei eman ohi zaie.. content_copy kardugóxo, esne bédar.
kardu bíur, kardu biúrra. Izena. botanika. Izena bakarrik jaso dugu.
kardugóxo, kardugoxúa. (d). Izena. botanika. Cerraja.
kárdulatz
kárdulatz, kárdulatza. (b). Izena. botanika. Dipsacus fullonum. Cardencha. Karduen artean arruntena. Alkatxofa antzeko lorak ematen ditu. Azen.: kardúlatz ere bai.. content_copy sorgín-órrazi, astokárdu.
kardú lóra, kardú lória. (c). Izena. botanika. Eguzki lorea.
kardu ori, kardu orixa. Taraxacum officinale. Diente de león. (SB Eibetno). ohar bat content_copy loróri.
kardutxóri, kardutxoríxa. (d). Izena. hippolais icterina, regulus regulus (?). "Zarcero icterino" (?); "Reyezuelo" (?). Don.k «zarcero icterino» (hippolais icterina) eta «reyezuelo» (regulus regulus) delakoen argazkien aurrean esan du izen hau.. ohar bat
káre
káre, karía. (b). Izena. Cal. Len karia botatzen jakon lurrai. ohar bat Esamoldeak: karia ill. (c). Aditza. Kareari ura nahastu. Eitten zan preparau morterua, eta beste buelta bat emun da sartu. Karia ill ein biar izaten zuan da. Da ari ba morterua gertatzia esan jakon
karéarri, karéarrixa. (c). Izena. Piedra caliza. Lastur aldia dana karearrixa da. content_copy káraitz.
kareauts, kareautsa. (d). Izena. Cal en polvo. Desinfestatzeko autsa, kareautsa. Cand.”
kare-bizi, kare-bizixa. (c). Izena. Cal viva. Palakin zabaldu, zenbat doministuka eraitteban kare-bizi orrek! Bueno! Osasunerako oso ona doministuka eittia, e. Juan.”
kare-letxáda, kare-letxadía. (c). Izena. Karea ura nahastuta. · Lechada. Kare-letxada nola egiten den kontatzen digu Donatok. Lelengo karia eitten da karaitz arrixakin, da gero aura ba, kare bizixa uretan busti, puxkat umeldu ta ill, karia ill ein biar izeten da; gero bota galdarara ero, poten batera ero, lekun batera, ondo itto arte laga an, gero erain, dda... Don.” content_copy letxáda.