Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

txirrípitiñ, txirrípitiña. (d). Adjektiboa. "Un niño de mal contentar y mal humor. Txirripitin xaok: está disgustado." (Izag Oñ).
txirrískilla
txirrískilla, txirrískillia. (c). Izena. serinus serinus. txirristilla. Txori kantari txikia. Serín Kantari ona da txirriskillia. Txirriskilla eta kardutxoria berdin samarrak, baina bi klase direla dio Don.k: Kardutxorixa beti karduan da txirriskillia beti azixan. .
txirristara, txirristaria. (c). Izena. Oñati. "Isurkin apur bat. · Lo que se saca en un tirón al ordeñar." (Izag Oñ).
txirrístu, txirristúa. (c). Izena. xirristu, irristo (Oñ.), zirriztu (Lein.). Zirriztura, zirrikitua. · Rendija. Ganbarara txirristuetatik demaseko aizia sartze zan./ Dana txirristua da etxe aura. content_copy txirristúra. Esamoldeak: txirristúan laga atía edo béntania. (c). Esapidea. Dejar la puerta ola ventana entreabierta. Bentania txirristuan lagaizu, bero eitten dau ta.
txirristúra, txirristuría. (d). Izena. Zirriztua. Haizea edo zerbait pasa daitekeen bitarte estua. Saietera eta antzeko leihoxkez esan ohi da, batik bat. · Resquicio. Se dice sobre todo de las saeteras o de cualquier ventana diminuta y alargada. Etxiak eta be, lenaoko zerak alako txirristura batzuk eukitze jittuen, bentanak pez, olako saietara ero..., txirristura bat. Klem./ Basarrixak bero eukitzia ezta erreza dauken beste txirristurakin. content_copy txirrístu.
txirritola, txirritolie. Izena. Leintz. Kiribildutako argizari mehea.
txirri-txírri. 1.txirri-txirri. (b). Onomatopeia. txarra-txarra, txiri-txiri (Eib.). Poliki-poliki. Arek, txirri-txirri, lan ugari eitten dau./ Banoia txiri-txiri, txara txikira txoritxara. (AAG Eibes)./ An ibiltzen da txirri-txirri, txarra-txarra. 2.txirri-txirri. Onomatopeia. "Ardatzen, burpillen edo goruen zaratia, esate baterako. Txirri-txirri, badabil gure ama goruetan." (SB Eibetno).”
txírrixo, txírrixua. (b). Izena. txírrixuan laga. Chorro de líquido. Gure itturrixak udan txirrixo txikixa dauka./ Egundoko odol-txirrixua botaiaz eruan zeben ospittalera. TXÍRRIXUAN LAGA. Uraren txorroa zabalik laga. Txorrua txirrixuan laga dozu. .
txírta.
txirta
1.txirta, txirtía. (d). Izena. emberiza citrinella. Ormatxoriaren tankerako txoria. Escribano cerillo. Txirtia. Oso gutxi ikusten dok emen, ota puntetan da, illuna papar gorrixakin. Don.” 2.txirta, txirtía. (d). Izena. Harri koxkor xehea. · Gravilla. 3.txírta, txírtia. (d). Izena. Oñati. Iruri xe-xehea. · "El pedacito de carbón que pasa la criba." (Izag Oñ)
txírtxill
txírtxill, txirtxílla. (a). Izena. Grillo.
txískero, txískerua. (a). Chisquero.
txiskero-arri, txiskero-arrixa. (c). Piedra de chisquero.
txíspa. 1.txíspa, txíspia. (b). Izena. Chispa. Suarenari beti txinparta.. 2.txispa, txispia. Izena. Eibar. "Armería. Llave o mecanismo que provoca la ignición. Atxa anaiak ziran onenak Ermun txispia ataratzen. content_copy sugiltz.
txispagiñ, txispagiña. Izena. Eibar. Txispak (mekanismoa) egiten dituena.
Txíspas. (c). Izen propioa. Elektrizista edo sasielektrizistei eman izan zaien ezizena. Txispas eta Joxeantoniokin afaldu neban.
txispau. (c). Aditza. Erdi mozkortu. Txispauta etorri zien danak.