Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

edozetaráko. (c). erozetaráko. Edozertarako. Para cualquier cosa Mutil orrek edozertarako balio dau.
edukazíño, edukaziñúa. (a). Izena. Heziketa. Gaurko gaztiak ez edukaziño eta ez prozoziño.
edur
edur, edúrra. (a). Izena. Elurra. · Nieve. Esamoldeak: edurrak jo. Aditza. Elurra egin. Ni eindda nao e, baten edurrak joban, goizian eo gabian, da txendorrak sutzia nai, tta goizeako kanpuan edurra. Jose.” edurrak eiñ. (c). Aditza. Nevar. Edurrak eitte zittuen ikusgarrixak, oin larogei urte inguru nabil esaten, e. Paul.” edurra zurittu. (b). du Aditza. Cuajar la nieve. Aurten oinddio eztau edurra zurittu. edúrra zúri. (b). Elurra zurituta. Gaur goizian edurra zuri zeuan. edurra jardun. (b). Aditza. Nevar. Edurra diardu. edurra eiñ. (a). Aditza. Nevar. Aspaldixan eztau edurrik eiñ. edur-denpora, edur-denporia. Izena. Elurra dagoen sasoia. Neberia izete zan zulo aundi bat, txabola bat, edur-denporan edur-bolak sartze zien barruen. Paul.”
edur-lápatx, edur-lapátxa. (d). Izena. Oñati. edur-lapratx. Lurra ia estaltzen ez duen edur kixia. Edur-lapatxa dago, irin-kapa baten moduan./ Edur pixkiña dauanian esaten da: edur-lapatxa egin xok. (Izag Oñ).”
edúr-pélota, edúr-pélotia. (b). Izena. Bola de nieve para ser lanzada. Edur-pelotiakin mosuan jo ta antiajuak xeetu doste. Esamoldeak: edúr-pélotaka.. (b). Adberbioa. Elkarri edur-pelotak botatzen. Edur-pelotaka ibilli ga neskak mutillen kontra.
edúr-pélotaka.. (b). Adberbioa. Elkarri edur-pelotak botatzen. Edur-pelotaka ibilli ga neskak mutillen kontra.
edur-aize, edur-aizia. (c). Izena. Edurra iragartzen duen haize hotza.
edur-bísuts, edur-bisútsa. (d). Izena.
edúr-bóla, edúr-bólia. (b). Izena. Aldapan behera bueltak eraginez egiten den bola handia. · Bola grande de nieve. Zelai guenetik barreneraino kriston edur-bolia ein giñuan lauren artian.
edur-bústi. 1.edur-busti, edur-bustíxa. (b). Izena. Edur-ura. · Aguanieve. content_copy edúr-ur. 2.edur-busti, edur-bustíxa. (b). Izena. Urtzen ari den elurra. · Nieve húmeda Edur-bustixa txarra da ibiltzeko.
edur-kísi, edur-kisíxa. (d). Izena. Elurra oso gutxi eta xehea ari denekoa. Atzo etxerakuan edur-kisixa zan.
edur-luétzi
edur-luétzi, edur-luetzíxa. (d). Izena. edur-luizi. Edur-luizia, edur-jauzia. · Alud de nieve. Don.
edur-malúta, edur-malutía. (b). Izena. Edur-mataza. · Copo de nieve. Txapelan lakotxe edur-malutak jausten zien gaur goizian. content_copy edur-matáza, maluta, mataza.
edur-matáza, edur-matazía. (b). Izena. Copo de nieve.
edur-píkor, edur-pikórra. (d). Izena. Edur-ale borobil eta lehorra. · Nieve granulada. Erregen egunian edur-pikorra egin zeban, siku-sikua./ Lenengo edur-pikorra jardun zeban eta gero txapelan lakotxe matazak.
edúrramill, edúrramilla. (d). Izena. Oñati. Edur-bola handia. · "Edurramilla eiñ: hacer la bola (grande) de nieve.”
edur-siku, edur-sikua. (c). Edur lehorra.
édurte
édurte, édurtia. (b). Izena. Edurra zuri dagoen aldia. · Temporada más o menos larga de nieve. Amabost eguneko edurtia ein zeban eneruan./ Azkenengo edurtian apurtu zuan arbola ori.
édurtza, édurtzia. (c). Izena. Edur handia. · Nieve en abundancia, lugar con mucha nieve. Gorlan izan gaittun; an jaon edurtzia.