Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

eupára. Izena. 1.eupara, euparía. (b). Izena. Eupada. Etxe barrukoei atetik eginiko deia. · "Voz de llamada en casa ajena." (Etxba Eib). Iñok ezpadotsu atera urtetzen eupara aundi bat eiñ, siestan igual egongo die ta. 2.eupara, euparía. (b). Izena. Kanpoan egiten den dei oihua. Otx ein basuai, zein da etxia balitz letz, da arek euparia ein, dda kontestau daben moduan kontestau. Hil./ Euparia ein dau baiña ezta berbetara geratu./ Euparia ein dau baiña ezta berbetara geratu.
euregándu. (c). du Aditza. Apropiarte.
éuri, euríxa. (a). Izena. Lluvia. Esamoldeak: eurixak jo. Esapidea. eurixak emon. Euria egin, euriari ekin. Autsa eitten da, ta eurixak joten baldin badau, aguruau ala be. Andres./ Gero eurixak emon juan eta ezin izan giñustan bi illabetian souan sartu. euríxa járdun. (a). du Aditza. euríxa izan. Estar lloviendo. Eurixa diardu arra-arra./ Atzo afaittako orduan eurixa zan./ Oiñ euririk bada? euríxa eiñ. (a). du Aditza. Llover. Gaur eurixa eingo dau.” euriráko egon. (c). Esapidea. Tener el tiempo tendencia a llover. Laiño beltzak dabitz joan dan egunetan baiña egualdixa eztago eurirako.” euri txiki, euri txikixa. Izena. Indar gutxiko euria. Gutxi erabilia..
láiño
láiño, laiñúa. (a). Izena. Nube, niebla (orokorra). Laiño beltzak agiri die./ Goizian laiño itxi-itxixa zeuan. Galdara maillaztua esaten omen zitzaion aspaldi Angiozarren forma bereziko laino batzuei. Aramaion, laiño maillatuek bildotsak ematen dutenei. Oñatin, laiño litxakiñak laino meheei, litxak bezalakoei. . ohar bat
euri áundi, euri áundixak. (b). Izena. Lluvias torrenciales. Azkenengo euri aundixak eruan eben zubixa.
euri-áize, euri-aizía. (c). Izena. Viento que precede a la lluvia. Euri-aizia dabill da laster da zaparraria.
euri-égun, euri-egúna. (c). Izena. Egun euritsua. Gaur be uste dot euri-egunen bat datorrela.
euri-lanbro. "Llovizna." (SB Eibetno)
euri-lápratx, euri-laprátxa. (d). euri-lanpar. Lanbro-zirina, lanbro kixia. Klem.
eurí-tánta, eurí-tántia. (a). Izena. Gota de lluvia. Euri-tantak asten die ta guazen etxera.
eurítsu, euritsúa. (b). Adjektiboa. Lluvioso. Galizia au beziñ euritsua da.
éuritte, éurittia. (c). Izena. Euri askoko bolada. · Espacio de tiempo de mucha lluvia. Joan zan udaberrixan demaseko eurittia izan zan.
euri-zaparrára, euri-zaparraría. (a). Izena. Chaparrón de agua. Euri-zaparrariak arrapau nau.
eurizar. "Chaparrón de gotas gruesas." (SB Eibetno).
euri-zirin, euri-ziriña. Eibar. Llovizna. (Eib.).
euskal bargeta, euskal bargetia. (d). Izena. Eibar. "Goitik behera beharrean, albo batera irekitzen den brageta. Prakak zittuan euskal bargetiarekin, kortako atia letxe, alde batera zabaltzen zana.” (AAG Eibes).
Euskál , Euskál . (a). Izen propioa. Vasconia, País Vasco.
euskáldun, euskálduna. (a). Izena. Euskaraz dakiena.
euskalgáizto, euskalgaiztúa. (d). Izena. Euskaraz gaizki ikasitakoek egin ohi duten euskara traketsa. · "El euskara mal aprendido." Zu e, ezautzen dostak neri”, eta olaxe eitten juan, euskalgaizto eitten juan./ Amorratua zuan euskeraz eitten, baiña zela ero ala; euskalgaizto. EUSKAL GAIZTO EI.
euskal-soka. "Cuerda hecha con crines de caballo." (SB Eibetno). content_copy zurda-sóka.