Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

óspera!. (c). Interjekzioa. Maldizio leuna. · Maldición suave. Ospera! Karteria aaztu jatak. Ostiaren euf. dirudi. LA .
ospíttal. 1.ospittal, ospittála. (b). Izena. Hospital. 2.ospittal, ospittála. (b). Izena. Bergaran, lehengo zaharren egoitza. · La antigua residencia de ancianos. Txibistok ospittalian pasau zittuan azkenengo urtiak.
ospiziáno, -a, ospizianúa, -ía. (c). Izena. ospizioko. Ospiziotik ekarria. content_copy óspizioko.
óspizio, óspiziua. (c). Izena. Hospicio, inclusa. Orren ama ospiziotik ekarrittakua zan.
óspizioko, óspiziokua. (c). Izena. ospiziano. Hospiciano, -a. Semeik zarrena ospiziokua da. Azen.: ospízioko, ospíziokua ere bai.. content_copy kajáko, erríko.
ostaize, ostaizia. (d). Izena. "El viento que precede a la tormenta (Elosu)" (Izag Oñ). content_copy ode-áize.
ostalde, ostaldia. Izena. Eibar. Oeste. content_copy sartalde.
ostargi, ostargixa. (d). Izena. Oñati. Egunsentia. “"Ostargixa badator: comienza a amanecer." (Izag Oñ)”
ostargittu. (d). Aditza. Oñati. Egunsentia etorri. "Ostargittuta euan: había comenzado a amanecer.”
ostárku
ostárku, ostarkúa. (c). Izena. Arco iris. Eurixa ta euzkixa batera dienian ostarkua agertzen da. Jende askok arkoirisa dio. .
ostárte, ostártia(k). Izena. Garbiuneak egun lainotuan. · Claros. Ostartiak badare baiña egun illun samarra dago. Klem.” Galdu samartua. Pluralean, batik bat.. content_copy euzkíarte.
ostátu, ostatúa. (c). Izena. Hostal, fonda. Lenao ostatuak gaua pasatzeko tabernak zittuan. Ostatua izeneko taberna bat Antzuelan jeuan. Klem.”
óste, óstia. (b). Izena. Lekuarekin, zerbaiten atzealdea; denborarekin, zerbaiten gerokoa. Leku-denborazko kasuetan, batik bat. Armaixo ostian zeuan ixil-poltsia./ Meza ostian da bazkaixa. Bigarren osagai gisa, batik bat: etxeoste, bazkaloste, klase-oste. Bergarako kalean bada inguru bat "Osteta" izenekoa, hirigunearen ostean geratzen dena, hain zuzen..
ostéra. 1.ostera. (b). Juntagailua. Ordea, aldiz. · Sin embargo, empero. Igez ezkiñuan sagarrik artu, aurten, ostera, edozenbat. 2.ostera. (c). Adberbioa. Berriz. Ostera be lengo ipuiñakin zatoz? .” content_copy bárriz. 3.ostera. Izena. Eibar. Salida, paseo, vuelta.
ostérre, osterría. (d). Izena. Zerua estalita dagoelarik egiten duen bero handia. Pastoral egunian bero pasau giñuan. Euzkirik etzeuan, baiña osterria. content_copy goiérre.
óstia. óstixa (erabiliagoa agian). 1.óstia, óstia. (b). óstixa, -ia. La Hostia Sagrada. Ostixia eztarrixan trabau jakon itxuria. Tabu samarra da hitza eta bere ordez gure-jauna edo formia esan ohi da gehienetan.. 2.óstia, óstixia. (b). Zartada. Kriston ostixia artu najuan ate-markua jota. 3.óstia!. (b). Interjekzioa. óstixia!. Birao ezaguna. · Hostia! Mekauben la ostia! Zein ibili dok nere motorrakin?/ Telefonua eta ostixia, egun guztian etxuak golpeik jo. Batzuetan mekauben la... darama aurretik. .
ostia-laiño, ostia-laiñuak. (d). Izena. Oskorriak, laino gorriak. Hala deitzen zaie Angiozarren.
ostientzéko, ostientzekúa. Izenlaguna. Leintz. ostiengo, ostantzeko (Lein.). Osterantzekoa. · Lo demás, lo(s) restante(s). Zuk fregaua eiñ da ostientzekua neuk eingot./ Somoza diru artian bizi zan da ostientzekuak miserixa gorrixan.”
ostientzían. (b). Juntagailua. ostían, ostantzian (Lein.).. Bestela, osterantzean. · Por lo demás, en lo demás. Jan gaizki ein ddou, baiña ostientzian ondo ibili ga./ —Gaixoik, diru barik eta erdi-desesperatua najabik. —Eta ostian ze moduz?