Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

ortúlau, ortúlaua. (c). Izena. Ortu handia eta ederra; ez da derrigorra lau-laua izatea. · Dícese de las huertas grandes y hermosas. Ortulau ederrak dare Bolubarrin./ Len Madura guztia ortulaua zan.
ortú-mailluki, ortú-maillukixa. (c). Izena. Ortuan hartzen den marrubia, zelaikoaz bereizi nahi denean. Platerkara maillukixa emon jostan, ortu-maillukixa.
ortz. 1.órtz, órtza. (b). Izena. Lanabes baten hagina. · Púa de un utensilio. Tenedoriai ortza apurtu jako./ Eskubara ortza sartu dot ankan. Ik. ortz-bakar, ozbiko, bostortz, burdiñara. . 2.ortz, órtza. (b). Izena. Aho erdiko hagin zabal bakoitza. · Diente incisivo, paleta. Ortza erdittik apurtu jat sagarra jaterakuan. Agiñ da Bergaran hitz orokorra. . content_copy pála. Esamoldeak: ortzetakua artu. Esapidea. ortzetakua emon. "Golpea edo min hartu, eman; baita ustegabeko erantzuna, jokabidea ere. · Palo." (Lar Antz) content_copy narrukúa artu.
ortz-bakar. 1.ortz-bakar, ortz-bakarra. (d). Izena. orz-bakar. Ikatza ateratzeko eta xehetzeko erabiltzen zen tresna kirtenluzea. Iketza etaatzeko-ta guk eukitze giñuan orz-bakarra; ortza ba atzamarra zan beste sendo ingurukua. Cand.” content_copy ikatz-kaku. 2.ortz-bakar, ortz-bakarra. (d). Izena. Nabarra.
osaba, osabía. (d). Izena. Tío.
osásun, osasúna. (a). Izena. Salud. Osasun onekua izan da beti. Esaerak: Gabien parranda ta goxien logure, gure umiok eztie osasunen gure. Esaera. Leintz. Osasuna, munduko ondasuna. Esaera. (Lar Antz). Esamoldeak: osasunákin urrátu. (b). Esapidea. Que rompas con salud! Auto barrixa, e? Osasunakin urratu! .” Zerbait estrainatzen denean esana..
osasungárri, osasungarríxa. (c). Izena. Osasunerako ona. · Saludable. Deskantsua osasungarrixa da.
osasúntsu. content_copy osasúntsu, osasuntsu. feedback osasúntsu. 1.osasuntsu, osasuntsúa. (b). Adjektiboa. Osasun onekoa. · De buena salud. Oso osasuntsua zuan zuen aittajuna.
osátu. (b). da du Aditza. Sendatu. · Curar(se), sanar. Oian egon biozu osatu arte. content_copy saníau.
ósiñ. Eibar. otsin (Eib.). 1.osíñ, osíña. (c). Izena. Ibaiko putzu sakona. Bentako osiñian bainatzen giñan./ Osiñak betik paraje astuna, ola ur geldixa daolako, ero errekian okerrunetan. Don.” Osinak ziren lehenagoko bainu-lekuak. Agorrosin eta Beosin baserriak ibai ondoan daude.. 2.osíñ, osíña. (d). Izena. Putzua orokorrean. Linua beratzekoa, adibidez, izendatzeko ere erabiltzen zela diote zaharrek. "Otsin: poza, pozo, presa. Naturala edo egindakua." (SB Eibetno)..
Osíntxu. (a). Toponimoa. Bergarako auzoa. Antzinako paperetan Osirançu (Osirantzu) agertzen da. Etim.: Osin+antzu ote? Osin antzua, arrainik gabeko putzua, agian..
oskárbi. (c). Adberbioa. Gauez zerua garbi eta izarratu. · Cielo raso y estrellado. Bart etxeratu naizenian oskarbi zeuan, da goizian, berriz, sekulako eurixak. Egunez zerua lainorik gabe badago, ez da esaten oskarbi dagoela, garbi baizik..
oskarbittu. Aditza. "Despejar el cielo, escampar. Oskarbi neguan esaten da gehixago; udan be bai, baiña neguan esaten da egualdi txarra daguanian: ño! oskarbittu ein dau eta izotza eingo dau." (SB Eibetno).”
oskittu. (d). da Aditza. Kuskildu. Sagar berdiak jan dittut eta agiñak oskittuta dauzkat.”
oskórri.
oskórri
1.oskórri, oskórrixak. (d). Izena. osgorri. Laino gorrixkak. · Nubes rojizas. Donatoren arabera, goizean, egunaren etorreran, inoiz ageri ohi diren laino gorrixkak. Pluralean, batez ere. Oskorrixak ikusten die. Illuntzeko oskorrixa goizeko itturrixa. esr. Klem. . Esaerak: Goizeko oskorrixak (edo osgorrixak), gabeko itturrixa. Esaera. Antzuola. Illuntziko oskorrixa, goizerako aizia. (Lar Antz). 2.oskorri. (d). Adberbioa. Zerua laino gorriekin. · Cielo teñido de nubes rojas. Oskorri dago.
oso. 1.oso. (a). Graduatzailea. Muy. Oso ondo bizi da. 2.oso, osúa. (a). Adjektiboa. Entero, -a. Egun osua barriketan botatzen dau./ Ze nai dozu, osua ala erdixa. OSOS. Esamoldeak: osó(r)ik. (b). Adberbioa. Osorik. Entero. Piñatelak osoik erreta die gozuenak./ Kontuz ibilli tta osoik etorri. OSOS. oso(r)ik egon. Esapidea. Haurdun dagoen andrea oraindik umea egin gabe egon. Zela dago Maria, oinddio osoik dago? .” Emakume birjinari OSORIK DAGONa esan izan zaiola dio Don.k: Osorik dagona, loria, neska-loria..
osóko, osokúa. (c). AdjektiboaIzenlaguna. Pieza batekoa. · De una pieza. Mai bat ol batekua danian, osokua. Klem.” Esamoldeak: oso osokúa ez izan. (c). Esapidea. Pertsona bat guztiz normala ez izan. · No ser normal del todo, tener cierta deficiencia mental. Semeik gaztena ezta oso osokua./ Ezixok kasoik eiñ orri eztok oso osokua ta.
óspa!. (b). Interjekzioa. Alde hemendik! Ale mutikuak, ospa emendik. Esamoldeak: ospa eiñ. (c). du Aditza. adierazkorra Alde egin. · Escapar. "Desaparecer subrepticiamente." (Etxba Eib). Afari demasa jan da ospa ein giñuan pagau barik.
óspel. 1.ospel, ospéla. (b). Izena. Sabañón. Aintxiñan neska-mutikuak eskuak ospelez beteta eukitze zittuen neguan. 2.ospel, ospéla. /eu/user/3. Izena. "El lugar resguardado del sol y del frio (?). Paraje ospela." (Izag Antz)”