Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

itxas-aixe, itxas-aixia. Izena. Eibar. "Itxasotik sartzen dan haixia, gehixenetan fresko eta umela" (SB Eibetno).
itxasálde, itxasaldía. (b). Izena. El litoral, la zona de la costa. Guazen itxasaldera atsalde pasa. Kosta alde ere bai. .
itxasántzar, itxasantzárra. (b). Izena. etxesantzar. Ganso. Paseko hegaztia. Bart itxasantzarrak pasaurik izan bia dabe, obetik entzuittut karraskarak eta. Azen.: itxásantzar ere bai..
itxásertz, itxasértza. (b). Izena. La orilla del mar, la costa. Udan jentia itxasertzera joaten da.
itxaskabra, itxaskabria. Izena. Eibar. Cabracho.
itxas-maria, itxas-maria. (c). Izena. Eibar. Marea. Baiña beera egin ebana itxas-maria zan. (SM Ezten).
itxáso, itxasúa. (a). Izena. itxeso . El mar. Adineko batzuek itxeso ere bai..
itxas-orróe, -i, itxas-órroiak. (d). Izena. Uberatik inoiz entzuten diren itsasoaren orroak, eguraldi txarra datorrela adierazten omen dutenak. · Rugidos del mar que se perciben algunas veces desde Ubera y que indican empeoramiento del tiempo, según los baserritarras. Entzun..., itxas-orroiak die ta laster da negua.
itxe.
1.ítxi. (a). dio du Aditza. Angiozar, Leintz, Oñati, Ubera. Utzi. · Dejar Orduantxe billurtu eta fubolai itxi ein nutzan. (AA ArrasEus, 186. o.) / Gaur panaderuak eztau ogirik itxi. Osintxuko oso adinekoek ere bai. Iru ume itxi zittuan. Aniz. Mertzedesek dio itxi eta laga, bata zein bestea ezagutu dituela txikitatik.. content_copy laga.
2.ítxi. 1.itxi. (a). du Aditza. Cerrar. Atia itxi urtetzerakuan. content_copy zerráu. 2.itxi, itxixa. Adjektiboa. De caracter cerrado. Gaztetan oso itxixa ziñan.
itximustruka. Adberbioa. "Zalapartaka." (Lar Antz).