Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

idaskátu. (d). iraskátu, ireskatu. 1.idaskatu. (d). da Aditza. iraskatu. Jaki bat edo beste zerbait idaska (ardagaia) bezalakoa, lehorra eta malgua, bihurtu. · Volverse un alimento u otra cosa como la yesca, seco y correoso. 2.idaskatu. Aditza. "Secarse un árbol." (SB Eibetno).
ídaur
ídaur, ídaurra. (b). Izena. Elkarri sokatxoz loturiko makila lodi batez eta beste mehe batez eginiko esku-tresna, besteak beste babak jotzeko Idaurra apurtu jat baba joten nebillela.
ídaurtu. (d). du Aditza. Idaurrez jo. Koltxoiak idaurtzen diardu.
idi.
ídia. 1.ídia, idia. (c). Izena. Asmoa, ideia. · Plan, intención. Perretxikutara joateko idia neukan, baiña eurixa diardu./ Geunkan idia Txurrukan bazkai bat ein bia giñuala. Hil.” Esamoldeak: ídietan ibilli. (c). Esapidea. ídietan joan, egon.... Asmoetan ibili, etab. Beixa erosteko idietan joan da Elgoibarrera. 2.ídia, idia. (c). Izena. idea. Iritzia, pentsakera. · Idea, modo de pensar. Anai guztiak idia diferentetakuak die./ Bakoitzak bere idiak izateittu. IDEA entzuten da gehiago orain. .
idíau. (d). Aditza. Ideiatu. IDIAUTA EGON dio Hilarik "ados jarrita" zentzuan. Andik (Santoñako kartzelatik) abixatze otxela benteruai, andik libratzen zienian, alkarrekin idiauta erela ta amarretako bat eingo ebela. Hil. .
idóbala
idóbala, idóbalia. (b). Izena. irobala. Listaria. Hari marroi, mehe eta gogorra. · Hilo de bala. Cordel marrón, delgado y resistente. Idobaliakin lotu neban paketia.
ídolas. Adberbioa. Antzuola. "Asko, gogor; normalean euriari buruz esaten da. Eurixa idolas diardu. Etim.: hodei+lats, hodei-erreka, agian. . content_copy botaalán, goixan-béian.
idulentzia-aize, idulentzia-aizia. (d). Izena. Oñati. Araotzen uda etorri baino lehentxoago batzuetan egon ohi den haize hozkirriari esaten zaio. Iparretik jotzen du. Idulentzia-aize onen ondoren asiko al da beinguan udia! Sin. Askazuri-aize..
idúli. (c). da Aditza. Irauli. · Volcar. Zangan sartu ta burdi-garua iduli jakue. Gurdia albora etzan, batik bat.” content_copy bulkáu, itxuli.
idunéko, idunekúa. (d). Izena. idun. Atorrei eransten zitzaien lepokoa. · Cuello postizo.
idúri. iruri, irúi. 1.iduri, iduríxa. (d). Izena. iruri, irui. Ikatz xehea, ikatz-hondar bezala gelditzen dena. · Cisco. Urbixara bidian ikusten da lengo txondor lekuetan idurixa. Gure amaren baserria Idurixo da, Goi-auzoan. . 2.iduri, iduríxa. /eu/user/3. (d). Izena. iruri, irui. Gaztaina mota bat.
ie!. "Voz para arrear a caballos o mulos: ¡arre!. Lotan be ie! manduari Elgeta errekadistiak". (SB Eibetno).”