Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

gútar, gútarra. (c). Izena. Gure ideia edo talde berdinekoa. Gora gu ta gutarrak! Horrelakoxe batzuetan bakarrik erabilia. .
gútxi. (a). Zenbatzailea. gitxi . Poco. Gitxi telefonuak e, etxetan gitxi. Hil.” Izen bezala ere bai, halakoetan: Batzun gutxixak beste batzun askuak baiño geixao balio dau.. Esamoldeak: gutxíttan. (a). Pocas veces. Ni gutxittan joaten naiz mendira. feedback askótan. gutxíenez. (a). Adberbioa. Por lo menos. Gutxienez errespetu puxka bat. gutxien. (a). Adberbioa. Lo, el, la que menos. gutxíegi. (a). Adberbioa. Demasiado poco. gutxíago. (a). Menos. gutxi ero geixao. (c). Asko edo gutxi. Basarriko lana, gutxi ero geixao, anai-arreba danak eingo zeben.
gutxíttu. (b). da du Aditza. Disminuir. Taillerretan asko gutxittu da lana./ Diruak gutxittu jatanian etorri nitzan. feedback géittu.
gútxitxo. (a). Adberbioa. adierazkorra Gutxiegi. · Demasiado poco. Diru gutxitxo emun dostazu.
gúzti, guztía. (b). Zenbatzailea. Dena. · Todo. Jente guztia bakaziñotan da./ Guztia biarrian dabill. Adinekoek gutxi darabilte guzti. Ia beti dana diote testuinguru guztietan..