Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

Berba Kat. Gram. Ezaguera
zaar
Daturik ez
zaata
Daturik ez
zábal
Daturik ez
zabáldu
Daturik ez
zabálera
Nahiko ezaguna
zabálik
Oso ezaguna
zábar
Ia galdua
záborra
Ia galdua
zaborreríxa
Daturik ez
zabrázta
Ia galdua
zábuka
Ia galdua
zádor
Ia galdua
zagáztarro
Adineko hiztun onentzat ezaguna
zái
Adineko hiztun onentzat ezaguna
zai-bírriñ
Adineko hiztun onentzat ezaguna
zaidun ogi
Adineko hiztun onentzat ezaguna
záilddu
Daturik ez
záill
Daturik ez
záiñ
Daturik ez
záiñ
Ia galdua
záinddu
Oso ezaguna
zaittu
Daturik ez
zai-zábal
Adineko hiztun onentzat ezaguna
zái-záku
Adineko hiztun onentzat ezaguna
zákar
Daturik ez
zakarkeríxa
Nahiko ezaguna
zakarráldi
Adineko hiztun onentzat ezaguna
zakárrontzi
Daturik ez
zakártu
Nahiko ezaguna
zákill
Ia galdua
zako eiñ
Daturik ez
záku
Oso ezaguna
zaku-áundi
Ia galdua
zakú-patata
Nahiko ezaguna
zalamala
Nahiko ezaguna
zalapartára
Nahiko ezaguna
záldi
Nahiko ezaguna
zaldi-ganáu
Ia galdua
zaldibide
Daturik ez
zaldi-bior
Adineko hiztun onentzat ezaguna
zaldibúrdi
Ia galdua
zaldizko
Daturik ez
záldun
Ia galdua
zále
Daturik ez
zaletásun
Nahiko ezaguna
zalétu
Nahiko ezaguna
zálga
Daturik ez
zálpurdi
Ia galdua
záltai
Oso ezaguna
záma
Ia galdua