Skip to main content

onomatopeia

 • arra-árra!. (b). onomatopeia. Euri patxadatsu eta ugariaren onomatopeia.   Onomatopeya de la lluvia tranquila y abundante. . Bart erretirau nitzanian eurixa ziarduan arra-arra.. Sarra-sárra ere bai..
 • auji. (-). onomatopeia. (Eibar.) EUJI. "Grito de alegría típico de fiestas, romerías y celebraciones". . Sin. lékaixo, irrintzi.
 • 2. bekeke. (-). onomatopeia. "Balido de cabra, oveja." (SB Eibetno). .
 • bla!. (c). onomatopeia. "Belarrondoaren onomatopeia.. Ezer erantzun barik, bla eta ixildu eban.” (AAG Eibes) .
 • blásta!. (c). onomatopeia. BLÁUSTA. Zerbait erori dela adierazten duen onomatopeia.   Onomatopeya de algo que cae.. Nere aurrian blasta jausi zan gizona. . blásta-blásta, . (-). BLÁUSTA-BLÁUSTA. . 2. blasta-blasta, . (c). onomatopeia. BLAUSTA-BLAUSTA. Dirua ateratzearen edo ordaintzearen onomatopeia.. Neure aurrian pagau juan amar millakuakin blasta-blasta. .. 1. blasta-blasta, . (c). onomatopeia. BLAUSTA-BLAUSTA. Elurra ugari jaustearen onomatopeia.. Edurra blasta-blasta diardu. . Ik. mara-mára...
 • 1. blasta-blasta. (c). onomatopeia. BLAUSTA-BLAUSTA. Elurra ugari jaustearen onomatopeia.. Edurra blasta-blasta diardu. . Ik. mara-mára.
 • 2. blasta-blasta. (c). onomatopeia. BLAUSTA-BLAUSTA. Dirua ateratzearen edo ordaintzearen onomatopeia.. Neure aurrian pagau juan amar millakuakin blasta-blasta. .
 • blisti-blásta. (c). onomatopeia. Zartaden hotsa, belarrondokoena etab. imitatzen duen onomatopeia.. Ixilik ezpaago blisti-blasta emungostat. . BLISTI ETA BLASTA horrelakoetan: Maixu aura blisti eta blasta ibiltze zuan belarrondokuak partitzen..
 • brásta!. (c). onomatopeia. Voz onomatopeica que indica caída, golpe, acción repentina, etc.. Ikustiaz batera, brasta! arpegira esan notsan pentsatzen neban guztia. .
 • brasta-brásta. (c). onomatopeia. Gauzak erraz eta ugari egiten dituela adierazten duen onom. Onomatopeya que indica copiosidad y facilidad. Makina berri orrek brasta-brasta eitteittu tornilluak. .
 • bráu!. (c). onomatopeia. Onomatopeya de la caída, ruido de un golpe, aparición repentina, acción brusca y momentánea." (Azkue).. Basuan ninddoiala, brau! oillagorra urten jatan ankapetik. .
 • brin-brin. (-). onomatopeia. (Eibar.) Sonido de cristales rotos.. Sin. krin-krin-krin, pri-pri-pi! (SB Eibetno).
 • bro-bro. (-). onomatopeia. BOR-BOR. "Hervir, cocer con relativa fuerza.. Kontuz, babak bro-bro dakazuz irakitten, eta erre eingo jatzuz!" (SB Eibetno).. Ik. pol-pol.
 • dánba!. (b). onomatopeia. "Tirotsaren, kolpearen eta abarren onomatopeia.. Oillagorrak urten zostan da danba! danba! Lurrera./ Lelengo politto jo genduan atia, baiña geruago danba-danba." (SB Eibetno) .
 • dar-dar. (-). onomatopeia. "Hotzak eta bildurrak eragiten daben ikaria.. Hotzan hotzak dar-dar-dar nekan gorputza." (SB Eibetno) .
 • dí-dá!. (c). onomatopeia. "Ziszás, onomatopeya del acto de golpear." (Etxba Eib).. Di-da, bi muturreko emon jotsan da lurrera.. Ik. da!.
 • di-di-di. (-). onomatopeia. TI-TI-TI. "Tartamudez; no poder decir algo correctamente.   Esan ezina.. Azkenian berba eiñeran be, di-di-di-di urtetzen desta, ezin esan." (SB Eibetno) .
 • dilín-dalán. (c). onomatopeia. TILIN-TALAN. Intxarri, txilin edo kanpai hotsaren onomatopeia.. Abadia ta monagillua badoiaz dilin-dalan konjurua eittera. .
 • dínbi-dánba. (b). onomatopeia. Mailuka soinua eta horrelakoak adierazten duen onomatopeia.   Onomatopeya del martilleo, etc.. Ermentarixak eta kriauak dinbi-danba ziarduen suteixan. .
 • 1. dinbili-danbala. (c). onomatopeia. Ibilera baldarraren onomatopeia.   Adverbio onomatopéico que indica andares más o menos torpes. . Elusura Otabetan. Joliin, lelengo ibilli bedarra batzen tximiñua bezelaxe... da gero oiñez dinbili-danbala izardi batian Elusura erromeixara. Cel. (AA BergEus, 336. o.)../ Oinddio aura egunero juaten dok kalera dinbili-danbala. .
 • 1. dinbirri-danbarra. (c). onomatopeia. Onom. del estruendo, del ruido en el andar, etc.. Ez ibilli bota aundixokin dinbirri-danbarra pasilluan ziar. .
 • 1. díngili-dángala. (-). onomatopeia. DÍNBILI-DÁNBALA, DRINGILI-DRANGALA. Kanpai-hotsaren onomatopeia.   Onomatopeya del repicar de campanas.. Dingili-dangala jardun dabe kanpaiak eta itxuria etxen bat dago erretzen. .
 • dra-dra-dra. (d). onomatopeia. Onomatopeia, azala kentzearena, adibidez.. Trangatzia ba, bittartiakin sartzen zan, da olaxe dra-dra-dra-dra, da kentze jakon azala gaiñekua. Juana. .
 • drau. (-). onomatopeia. "Significa fuerza de improvisación." (SB Eibetno)..
 • dxuu. (-). onomatopeia. (Eibar.) "Movimiento rápido: de golpeo, de corte, de lanzamiento." (SB Eibetno)..