Skip to main content

aurrizkia

  • 3. ba. (a). aurrizkia. Aditz sintetikoekin eta baldintzekin doan aurrizkia.. Badakizu zer nai dozun./ Badator, esaiozu. .
  • 3. goiz-. (-). aurrizkia. Goizagoko zenbait fruitu izenek daraman aurrizkia.. Ik. ondorengoak.. goiz-pátata, goiz-pátatia. (c). izena. Patata temprana.. Goiz-patatia uda asierarako etortzen da. .. goiz-keixa, goiz-keixía. (d). Azkar etortzen den gerezi mota. Goiz-keixa zurixa eta goiz-keixa gorrixa daude.. Ik. kéixa.. goiz-gaztaiña, goiz-gaztaiñia. (c). izena. Lehenengo datorren gaiztaina mota.. Ik. gaztáiña.. goiz-gári, goiz-garíxa. (d). Maiatz-ekain aldera ebakitzen den gari mota. Lasto motzagoa izaten du.. Goizgarixak bestiak baiño geixao emoten juan, baiña maietzian edurra eiñ ezkero zuan txarra. Urte baten Urrupaingo Joxek sailla galdu juan olaxe. Klem. ..
  • mari-. (b). aurrizkia. Prefijo de apodos con que se llama ocasionalmente a la mujer, de matiz despectivo o reprobatorio. . Ik. hurrengoak. Adierazkorrak dira eta mugagabean erabiltzen dira, batik bat..