Skip to main content

J

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

jabalí: basurda
jabón: jaboi · jabón rectangular: tako
jabonadura: jabonadura
jadear: arnasestuka ibili, putzak etara
jadeo: arnasestu; arnasots · superar el jadeo, el ahogo: arnasia bueltau
jaleo: jaleo, droga
jamón: urdaiazpiko #con chorreras: txakurran flautia! #y un jamón: susunkorda be bai
jaral: txara, txaraka · jaral de encinas: arte-txara · de hayas: pago-txara
jaro: subarto (bot.)
jarra: pitxar · contenido de una: pitxarkara #itturri bidian dabillen pitxarra apurtzen da
jaula: kaixola
jefe: buru · jefe da familia: etxeko jaun, etxeko nausi
jergón: jergoe · de paja: lastai, lastamarrara
jersey: jertse
jesuita: jesuitta
jiba: korkoba, korkotx, jiba
jibión: jibixa
jiboso: korkobadun, korkotx, jiboso
jícara: kikara
jilguero: firingalo, jilgero, kardantxillo
jineta: frantses-katu, jineta, katajineta, katapardo
joder: izurrau · jódete: izurrai · joder!: jode!
jodienda: izurramen
jolín: jolin, jole, jope
jornal: jornal, egun-sari · al jornal: jornalian
jornalero: jornalero
joroba: korkoba, korkotx, jiba
jorobado, -a: korkobadun, korkotx, jiboso
joven: gazte, mutilgazte, neskagazte · que aparenta ser: gazteemon · jovencita, -o: neska-koskor, mutil-koskor · siendo joven: gazterik
juanete: juanikote
jubilación: erretiro, jubilaziño · cobrar la: zartzarua kobrau, erretirua kobrau · papeles de: zartzaroko papelak, erretiroko papelak
jubilarse: erretirau
judía: baba · judía verde: babaparrako, baina, leka · judías verdes con patatas: leka-patatak
juego: joku, jolas · de la zapatilla: zapata-zarka · de naipes: karta-joku · de niños: koziñeketa, afariketa · de bolos: boleta · juego sucio: ariapeko
juerga: parranda, juerga · correr una juerga: juergia gastau
juerguista: parrandero, gautxori
jueves: eguen · Jueves Santo: Eguen Santu · Jueves de Carnaval: Eguen Zuri, Eguen Gizen, Lardero Egun
juez: juez
jugador: jugadore · de cartas, de apuestas: jokulari · de bolos: bolari · de pelota: pelotari
jugar: jokatu, jolas egin, jolasian ibilli, jolastu, olgetan egin · jugarse cualquier cosa: lepua jokatu
juglans regia: intxaur; nogal
jugo: untura
juicio: zentzun, buru, juzgu, juizio · cosa juiciosa: zentzuzko, zentzudun
juicioso: zentzudun
julio: garagarril, julixo
junco: ixa, ur bedar
juncus effusus: ixa; junco
junio: bagill, junixo
juniperus communis: arabota; enebro
junta: junta
juntar: batu, juntau, alkartu; ezkondu; eztittu
juntos: batera, alkarrekin
juramento: maldiziño, juramentu · sarta de juramentos: letaiñia #la Rusia!, la India, mekauben zortzi, sandios!
jurar: jurau, maldiziñoka jardun; eskolia, dotriñia, errosaixua... ibili · jurando: mekaubenka, juramentuka, maldiziñoka · jurar a discreción: dotriñia euki, errosaixua euki, ostia soiñua erabilli
justamente: justu, justu-justu, justuan, ozta-ozta, ari-arira; larri, larri eta estu
justificante: agiri
justificar: zurittu
justo: justu
juventud: gazterixa, gazte-jente · época de: gazte-denpora · locuras de: gaztekerixa · segunda: bigarren gaztealdi · en la: gaztetan
juzgado: juzgau