Skip to main content

Soraluze

 • 3. biar, biárra. (a). izena. (Eibar., Leintz., Soraluze.) Lana.   Trabajo. . biarra emon, . (-). aditza. (Eibar.) Emplear, dar trabajo. . Ik. biárgiñ..
 • dúan. (-). adberbioa. (Eibar., Soraluze.) Doan.   Debalde, gratis.. Hitz hau, guk dakigula, ez da Bergaran esaten, debalde erabiltzen da, baina oso ezaguna da plazentziar eta eibartarrei entzunda.. Elgetan ogi berua dirutan, aize freskua duan, . (d). esaera. Famatua da Elgetako arkupeko haize freskoa. .. duango, duangua. (-). (Eibar.) DUAKO. . 1. dúango, dúangua. (c). adjektiboa. DUAKO. Debaldekoa.. Geienetan frontoia duakuekin betetzen zan (SM Ezten)... 2. dúango, dúangua. (-). adjektiboa. DUAKO. "Gorrón. . Beti eta alde guztietan aura duangua....
 • éspanta, éspantia. (c). izena. (Soraluze.) Upategia, sotoa. Hala deitzen zaio Goimendi eta Plazentzia aldean bestetan iputeixa deitzen zaionari.. Sin. íputei.
 • foball, fobálla. (c). izena. (Eibar., Soraluze.) FORJÁRI. Futbola. Hala deitzen diote oraindik adin puskateko plazentziar eta eibartarrek.   Fútbol. Así lo denominan todavía los eibarreses y placentinos de cierta edad.. Gaztetan tertzeran jokatu najuan foballian./ Lengo foballa ta oingua total diferentiak dittuk.. "Foot-ball" inglesez bezala idazten zen hasieran egunkarietan, eta hortik foballa. Gaur egun, fubola.. Ik. réfere.
 • mozolo zuri, mozolo zurixa. (c). izena. (Soraluze.) tyto alba. Lechuza.. Sin. ontzuri.
 • patata-koko, patata-kokua. (-). izena. (Eibar., Soraluze.) Escarabajo de la patata.. Sin. eskárabajo.
 • pikoker, pikokerra. (d). izena. (Soraluze.) loxia curvirostra. Piquituerto. Txori txikia..
 • sasitxori, sasitxoríxa. (d). izena. (Soraluze.) prunella modularis, hyppolais polyglota. Prunella modularis (acentor) eta hyppolais polyglota (zarcero). .
 • txitxalapur, txitxalapurrak. (c). izena. (Eibar., Soraluze.) Hegazti harraparia orokorrean. Sarasuak dio hegazti harrapari guztiendako erabiltzen dela, baina batik bat arraipardoa (Buteo buteo) izendatzeko.. Ik. míru, árrai.
 • urakapiñ, urakapiñak. (c). izena. (Soraluze.) Ufalak ibai bazterretan edo erdiko uhartetxoetan uzten dituen hondakinak. Suegurra, batik bat.. Erri guztia konturatuta ei zeuan ibai erdi inguruan euan ugarte edo islan bazala egurra, bertan azitakuaz gaiñera ufalak ekarritako urakapiñetan. (SM Zirik).
 • urrétxindor, urrétxidorra. (c). izena. (Soraluze.) luscinia megarrhynchos. Ruiseñor. .