Skip to main content

graduatzailea

 • antzían. (c). adberbioa. Samar.   Bastante. Izenaren ondoren.. Aspaldixan gaixo antzian najabik./ Berandu antzian gabizek eta bagoiazek..
 • 1. bastante. (a). graduatzailea. Bastante.. Bastante politta zan pelikulia./ Bastante pozik etorri da Hodei.. Adjektibo eta adberbioen graduatzailea, normaltasun osoz erabilia. Nahikok belarriko mina eman izan digu, baina ohituz goaz entzunaren puruz. .
 • 3. bénetan. (b). graduatzailea. Oso, txit. Adjektiboaren aurrean.. Benetan aspergarrixa da telebisiñua./ Gaurko esamiñia, benetan zailla. .
 • 1. lar. (b). graduatzailea. (Angiozar., Leintz., Ubera.) Demasiado.. Uste juat lar aguro ibiltzen aizela autuen. .
 • 1. naiko. (-). graduatzailea. (Leintz.) Bastante.. Naiko ondo emoten juek bazkaltzen./ Naiko garbixa jak egune.. Bergara aldean, ostera, ez da erabiltzen. Bastante esaten da, edo bestela dezente edo samar. .
 • 1. oso. (a). graduatzailea. Muy.. Oso ondo bizi da. .
 • 2. samar, samárra. (a). adjektiboa. Bastante.. Mutill ori inuzente samarra da./ Konplikau samarra da maionesa ona eittia. .
 • 1. samar. (a). graduatzailea. Bastante.. Berandu samar aillegau giñan./ Arro samar dabill aspaldixan. .
 • 4. uts, útsa. (c). graduatzailea. Guztizkoa, totala.. Tonto utsa dok mutill ori./ Txorimalo utsa dok gure jefia. . Izenaren ondoan ere bai honelakoetan: Diru utsa dok kontratista ori. Diruzale hutsa, alegia.. On utsa, kakutsa, . (-). esaera. Onegia txarra da. . Ik. Kakuts..
 • 4. zatíxa obe. (c). graduatzailea. ZATIXA OBETO, GEIXAO. Askoz ere.   Mucho mas.. Menorca Mallorca baiño zatixa polittaua pentsatzen jat./ Joan dan urtian zatixa obeto pasau giñuan. .
 • 2. zeláko. (a). graduatzailea. Zein.   Cuán, qué.. Zelako luzia dan bide au./ Zelako etxe ederra daukazun./ Zelako urrin dagon Aixkorriko puntia.. Aditzak -n amaieran. .