Skip to main content
. álegre , álegria . (c).
Laburpena
álegre, álegria. (c). adjektiboa. ALEGERE (ARAM.). Alaia.   Alegre. . Aretxek zien jaixak, eta alegriak gaiñera e, alegriak. Sot. (AA BergEus, 334. o.). / Oso gizon alegria zan./ Kantu baten! Orduen alegeriaue zan munduoi oin baiño. (Orm Aram).. Alai hitza ulertzen da, baina erabili ez..
Ezaguera
Adineko hiztun onentzat ezaguna
Forma mugatua
álegria
2. ala .
Laburpena
2. ala. (-). 1. ala, . (a). adberbioa. Hala.   Así. Ala bizi leikek.. ala dalakúan, . (b). esapidea. ALA ZALAKÚAN. Gauzak era hartara direla sinistuta.. Zuek egon zaizte ala dalakuan, da ikusikozue./ Sasoi artan gaztaiñia ta babia besteik ezkiñuan jaten, baiña ala zalakuan bizi giñan. Baita OLA... Olaxe bia zala ta ibili, olaxe zalakuan. Ben. ... 2. -ala, . (b). -ALAN. Asko, aditz partizipioari lotuta.   A tope, todo lo posible . Eurixa bota-ala diardu./ Egiñalak ein zittuan partidua irabazteko./ Pedalei emunala zoian mutikua.. BotaALÁN, emonALÁN ere bai... 3. -ala, . (b). Ahala.   A medida que . Artua zuritzen dabe erresaixua errezau ala./ Ezkontzeko eguna aillegau ala, egunian baiño egunian nerbiosuao zeuan...
Ezaguera
Daturik ez
Hurrenkera
2
. akordúa artu . (c).
Laburpena
akordúa artu. (c). aditza. Gauza jakin bat egiteaz oroitu.   Acordarse de hacer algo concreto.. Bakaziñotara joan bai, baina telefonua jotiakin be akordua artu./ Ibiltzia komeni jako baiña eztau sekula orren akorduik artzen.. Zeren edo Zerekin akordua artu..
Ezaguera
Adineko hiztun onentzat ezaguna
1. gero . (a).
Laburpena
1. gero. (a). adberbioa. Luego. . geróra, . (c). adberbioa. A largo plazo.. Baleike gerora asuntua konpontzia, baiña oingoz eztauka itxuraik./ Iñok eztaki gerora ze pasauko dan... geróko, . (-). . 2. geroko, gerokúa. (b). izenlaguna. Etorkizuneko.. Beti geroko esperantzan bizi izan ga./ Oingua ala gerokua da ori?. Ik. aber gero.. 1. geroko, . (a). adberbioa. GERORAKO. Para luego.. —Noizko geldittu zate? —Geroko geldittu ga.. GERORAKO ere bai, gazteen artean, gehienbat. ...
Ezaguera
Oso ezaguna
Hurrenkera
1
. edur-lápatx , edur-lapátxa . (d).
Laburpena
edur-lápatx, edur-lapátxa. (d). izena. (Oñati.) EDUR-LAPRATX. Lurra ia estaltzen ez duen edur kixia.. Edur-lapatxa dago, irin-kapa baten moduan./ Edur pixkiña dauanian esaten da: edur-lapatxa egin xok. (Izag Oñ).. Ik. txirkora.
Ezaguera
Ia galdua
Oharrak
Ik. txiskora
Forma mugatua
edur-lapátxa
. búrla , búrlia . (a).
Laburpena
búrla, búrlia. (a). da izena. Burla.. Iker beti burlaka ibiltzen jat. . búrla eiñ, . (a). aditza. Burlarse.. Ori burla eittia baiño geixao da./ Burla ein ddoste eskolan... búrlaka, . (a). adberbioa. Burlándose.. Iker beti burlaka ibiltzen jat...
Ezaguera
Oso ezaguna
Forma mugatua
búrlia