Skip to main content

Bilatu sintaxi egitura betetzen ez duten erreferentzia kartografikoak

<?php
$output = '<p>Ezarritako patroia (regexp) hau da:<br /><span style="display:block; margin: 10px; text-align:center; border: 1px solid silver; padding:2px; word-spacing: nowrap">^([+/;]?[0-9]{2}-[0-9]{2}-(A|B|D|E),[0-9]{3}\\\\*?)*$</span></p>';

$result = mysql_query($gld = "SELECT n.title, t.ref_karto, t.nid FROM toponimo t LEFT JOIN node n ON t.nid = n.nid WHERE ref_karto NOT REGEXP '^([+/;]?[0-9]{2}-[0-9]{2}-(A|B|D|E),[0-9]{3}\\\\*?)*$'");

if($result){

$headers = array('ID', 'Toponimo', 'Erref.Kart.');

while($row = db_fetch_array($result)){
$row['nid'] = l(t('edit'), "node/{$row['nid']}/edit", array('target' => '_blank'));
$rows[] = $row;
}
} else {
$output .= '<p>Ez dago baldintza horiek betetzen dituen sarrerarik.</p>';
}

return $output . theme('table', $headers, $rows);
?>

Bilatu erreferentzia kartografiko bera eta izen desberdina duten sarrerak

<?php
$result = db_query('SELECT ref_karto, count(*) zenbat FROM {toponimo} GROUP BY ref_karto HAVING zenbat > 1');
while($row = db_fetch_object($result)){
$refs[] = $row->ref_karto;
}

$result = db_query('SELECT toponimo.*, node.* FROM {toponimo} LEFT JOIN node ON toponimo.nid = node.nid WHERE ref_karto IN ("'. join($refs, '","') .'")');
if($result){
$output = '<table>';
$output .= '<tr><th>Toponimoa</th><th>Erref. Kartografikoa</th><th></th></tr>';
while($row = db_fetch_object($result)){
$output .= '<tr><td>'. $row->title .'</td><td>'. $row->ref_karto .'</td><td>'. l('editatu', 'node/'.$row->nid) .'</td></tr>';
}
}
$output .= '</table>';
return $output;
?>