Skip to main content
1. arbi , arbíxa . (a).
Laburpena
1. arbi, arbíxa. (a). izena. botanika Brassica napus. Nabo.. Neguko ganadu-jan betikoa. Erremolatxa buruak luzexkak diren bezala, arbiarenak borobilkoteak. Arbigarak —"grelos"— oso estimatuak dira Galizian "lacon"arekin batera jateko. Lore hori polita ateratzen du udaberri aldera eta txoriak oso gogoko dute arbi hazia. Sin. nabo (Eib.). Ik. arbitxíki, frantzes-árbi. arbi-atala trabau, . (c). esapidea. (lagunartekoa.) Sermoilaria edo bertsolaria, batik bat, aurrera egin ezinik gelditu. . Arbi-atala trabau jakok.. Ganaduei arbi zatiak eztarrian pasa ezinda sarri geratu ohi zaizkie. Trantze txarra da...
Ezaguera
Oso ezaguna
Hurrenkera
1
Forma mugatua
arbíxa
Izen zientifikoa
Brassica napus
Argazkiak
arbixa
2. aixkíre , aixkiría . (b).
Laburpena
2. aixkíre, aixkiría. (b). adberbioa. AIXKIDE. Adiskide, lagun.   Amigado, como amigo.. Umiak ointxe alkarrekin asarre ta ointxe aixkire./ Onezkero gure ama ezton egongo aixkire./ Berrogeta amabost urtian alkarrekin bizi izen giñan, berrogeta amabost urte, batian aixkire ta bestian asarre, baiña i (hika hitz egin) sekula bez. Ben.. Ant. asarre. aixkire ez ibilli, . (c). esapidea. Haserre antzean ibili.. Osintxukuak, ainbeste plaentxiar geixo ikustiaz ez ebizen aiskide. (SM Ezten)...
Ezaguera
Nahiko ezaguna
Hurrenkera
2
Forma mugatua
aixkiría
2. górri , górrixa(k) .
Laburpena
2. górri, górrixa(k). (-). adjektiboa. Azkenengo gerratean Errepublikaren alde jokatu zutenak. Baita oso ezkertiarrak, orokorrean (komunista, anarkista...).   "Los rojos". Los que en la última guerra lucharon por La República. También, izquierdista radical (comunista, anarquista...).. Zuen tio gorrittan ibillitakua dok./ Gorrixak Elgeta aldian jezian da nazionalak Bergan./ Zela daukan famelixia ta Bilbon, eta joiela e, orra gorrixetara pasatzera. Fran./ Eibarren gorrixak zien nausi. . infrañuko Patxi baiño gorrixaua, . (-). esapidea. (Eibar.) Oso gorria, ezkertiarra. (AAG Eibes)..
Ezaguera
Daturik ez
Hurrenkera
2
Forma mugatua
górrixa(k)
3. gauzia! . (c).
Laburpena
3. gauzia!. (c). interjekzioa. Vaya cosa! A qué cosas le das importancia.... Gaur Elgetara igo juat bizikletan. .
Ezaguera
Adineko hiztun onentzat ezaguna
Hurrenkera
3
. eruán-oneko , eruán-onekúa . (d).
Laburpena
eruán-oneko, eruán-onekúa. (d). adjektiboa. (Eibar.) Eraman handikoa.   "Pacienzudo, sufridor.. Gerran eta baketan, etxian eta kanpuan, eruan-onekua..
Ezaguera
Ia galdua
Forma mugatua
eruán-onekúa
. erlojéro , erlojerúa . (b).
Laburpena
erlojéro, erlojerúa. (b). izena. RELOJERO. Relojero.. Orain RELOJERO gehiago. . tontuena erlojerua, . (c). esapidea. Tontorik ez dela gelditzen adierazten duen esapidea. . Gure auzuan tontuena erlojerua...
Ezaguera
Nahiko ezaguna
Forma mugatua
erlojerúa
. dí-dá! . (c).
Laburpena
dí-dá!. (c). onomatopeia. "Ziszás, onomatopeya del acto de golpear." (Etxba Eib).. Di-da, bi muturreko emon jotsan da lurrera.. Ik. da!.
Ezaguera
Adineko hiztun onentzat ezaguna
Oharrak
<strong><br /></strong>