Skip to main content

Kokote

Izaera
Ahozkoa
Urtea
1991
Auzoa
Aranerreka
Auzunea
Kokoteauzoa
Berriemaileak
Elementu geografikoa
Transkribapena

- A! Gero auzua, zuen auzua, zela da? - Hau? - Ze auzotan edo…? - Aranerreka. - Eta gero Anguako auzua? - Hori Kokote auzua zan. - Zan? - Ta oin horrek plaka ta horrek ez dittue bialdu. Oseake... - Ipintzen dau Aranerreka bakarrik? - Aranerreka bakarrik. Ta gure zerak, loibiak, ez dau ipini. Haura ez daola ondo […] ta, haura Kokote auzua dala. - Nun ikusi giñuan? San Juanen dare baserri batzuk "Izal" dienak. - "Izal"… - Eta, orduan, ipini dabe, aiuntamentuko plaketan ipintzen zeban San Juan auzoa, ta kendu ein dabe San Juan ta ipini dabe goittik "Izal", "Izal" auzoa. - Ondo dao hori be. Eske dana da santua, zera, ta San Antonio, San Pedro ta San… hori… horrek ez dauke ze esanik! Hori da gauza bat samurra eta zera, ta juntatzen zara danak igualakin. Ta harek bere lekuko izena haura da, esan nahi dot, balio bihar leukiena. - Eta Kokote auzua nundik nora doia? - Kokote auzua, ba, hasten da Itsasmenditik Anguara bittarte… - Itsasmendi… - Bueno, Itsasmendi ez da Kokote auzua, Angua bai. Santa Lutzia, Larrarte eta horrek […]. - Eta Zabaleta ta horrek? - Zabaleta be ez, Zabaleta be Aranerrekan sartzen da. - Eta… - Bainña alderdi hontan […]. - Hauxe mas o menos… Aingelburu barruan sartuko ziñuke edo ez? - Aingelburu hauxe da, ezta? - Bai. - Bai, Aingelburu barruan sartzen da. - Kokote auzuan? - Bai, bai. Erdizpurdiz, zeatik hor Zabaleta geratzen da… - Bueno, igual erdiraiño izango zan eta… - Bai, bai.