Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

danegandu. Aditza. Eibar. Orokortu, hedatu, zabaldu. Makiñak danegandu dittue gauza asko (AAG Eibes).”
daneráko. 1.danerako. (a). Para todo. Orrek danerako balio dau. 2.danerako, danerakúa. (b). Izenlaguna. Denetarikoa, edozein klasetakoa. · De todo. Ameriketan be danerako jentia dago: aberatsak, pobriak.../ Urdiñak, txaltxak, onduak... danerakuak topau dittugu.
danga-dánga. (c). dranga-dránga. Trago handiak eginez edaten dela adierazten duen onom. Pitxarra esku bixekin artu eta danga-danga eran neban.
dangára, dangaría. (d). Izena. Trago. Baietz dangara baten botilla osua eran. Gutxi erabilia.. content_copy trágo.
dántza, dantzía. (a). Izena. Danza, baile. Dantza berri bat ikasi dot./ Dantzia dago frontoian. Esamoldeak: dantzan eiñ. (a). Aditza. Bailar.
dantzá-prémixo, dantzá-prémixua(k). Izena. Dantza-lehiaketa. · Concurso de baile al suelto. Urkiolan dantza-premixuak eren; eguna zabaldu orduko etxetik urten, irugarren premixua etara ta illunerako berriz oiñez etxera./ Markiko Tomas dantza-premixotan asko ibilittakua zan. Pluralean lehiaketa zentzuan. Esan daiteke singularrean ere honelakoetan: Tomasek irugarren dantza-premixua etara zeban.Tomasek irugarren dantza-premixua etara zeban..
dantzáleku, dantzálekua. (b). Izena. Dantza egiteko lekua.
dantza-lótu, dantza-lotúa. (c). Izena. Neska-mutilak elkarri helduta egiten den dantza. · El baile "agarrado". Azkoittin dantza-lotuik etzan lenao. JJp.” Bi hitz gisa ere bai: dántza lotúa.. content_copy agarrau.
dantzan eiñ. (a). Aditza. Bailar.
dantzári, dantzaríxa. (a). Izena. Dantzan egiten duena. Dantzari dotoria da Mikel. Esaerak: Oillo gosia kantari, neska gaztia dantzari. Esaera. Antzuola. "Oiloa goseak denean kantatzen hasten den bezalaxe, neska gaztea beti dago dantzarako prest." (Lar Antz) Etxe bakoitzian dantzari bat naikua. Esaera. "Etxe bakoitzean gastatzaile bat edo firin-faran ibiltzen den bat nahikoa." (Lar Antz). Esamoldeak: dantzarixak ipiñi. Eibar. "Dantzari taldia osatu eta dantzan erakutsi. Zenbat dantzari ipiñi ete zeban horrek, mordua, asko." (SB Eibetno)
dantzá-sóiñu, dantzá-sóiñua. (b). Izena. Dantza egiteko balio duen soinua. · Música bailable. Dantza-soiñua entzun ezkero ezin geldik egon.
dantzáu. (c). du Aditza. Bailar. Naparruako Gutxi erabilia. Zerbait dantzau denean ia bakarrik. Bestela dantzan eiñ..
dar-dar. Onomatopeia. "Hotzak eta bildurrak eragiten daben ikaria. Hotzan hotzak dar-dar-dar nekan gorputza." (SB Eibetno)”
darátillu, -o
darátillu, -o, darátillua. (c). Izena. taratulu (Eib.). Daratulua. · Taladro para madera. Egurrian zuluak eitteko daratillua erabiltzen da. Txikiari eztanbedar.. ohar bat content_copy látro.
dardáizu, -o, dardaizúa. (c). Izena. Dardarizoa, dardara. · Temblor Azkenengo lurrikaria izan zanian egundoko dardaizua sentidu zan etxe barruan. content_copy dardára.
dardára, dardaría. (b). Izena. Temblor, vibración. Kotxe onen barruan alako dardara bat sentitzen da. Dardara eta dardaizu Sin. gisa entzun daitezke. Agian pertsonena gehiago dardara eta gauzena dardaizu.. Esamoldeak: dardáraz. (b). Adberbioa. Temblando. Guardazobillak ikusi orduko dardaraz jartzen da./ Otzak dardaraz nago.
dárixola. (a). Adberbioa. Dariola. Odola darixola dago./ Fregaderako tubua darixola zeuan. «Zerixola» ez da esan ohi..
dart.
datórren, datorréna. (a). Esapidea. datorrena datorrela. El próximo; (mes, año, semana ·). Datorren astian da konziertua./ Eztakitt noiz dan ilbete, aste ontan ala datorrenian. DATORRENA DATORRELA. esap. Gerta dadila gerta beharrekoa. Gauzak ondo eitten aleginduko ga eta gero datorrena datorrela..