Skip to main content

Oñati

 • a. (a). izenordaina. (Angiozar., Eibar., Leintz., Oñati., Ubera.) Hura. · Aquel. . A da nere anaia.. komentario 1 Sin. áura.
 • Agura txiki belendriñ, bost bizar eta sei agiñ. (-). esaera. (Oñati.) (Izag Oñ). Mizpiraren igarkizuna. .
 • aixkomente. (c). (Oñati.) Gehienetan.. Egunero ez, baiña aixkomente Berezao aldera faten naiz pasiuan .. Ik. komante, agitz.
 • 1. alatu. (d). aditza. (Oñati.) Errieta egin.   Reprender. .
 • alegorri, alegorrixa. (d). (Oñati.) "Persona un poco apartada de la iglesia." (Izag Oñ). .
 • amárratz, amárratza. (b). izena. (Angiozar., Oñati.) Araña.. Sin. miárma.
 • amilddu. (d). aditza. (Oñati.) Despeñarse. (Izag Oñ). . amilka, . (-). .. 1. amilka, . (-). "Dando tumbos." (Izag Oñ). .. 2. amilka, . (-). Saltoka.. "Arrixak ekarri dittu amilkak!: qué saltos ha venido dando la piedra!" (Izag Oñ).. Adberbio zein izen gisa. ...
 • 2. amill, amilla. (d). izena. (Oñati.) Ur korronte indartsua.. "Amill ori geratu daiñian: corriente impetuosa." (Izag Oñ). . amillak eruan, . (c). aditza. (Oñati.) Uholdeak edo itsasoak eraman.. Gure kotxian paraderua: amillak eruan eta kitto. . Ik. uramill, lurrámill, edúrramill, arramill..
 • amillak eruan. (c). aditza. (Oñati.) Uholdeak edo itsasoak eraman.. Gure kotxian paraderua: amillak eruan eta kitto. . Ik. uramill, lurrámill, edúrramill, arramill.
 • anasetik kaifasenera ibili. (d). esapidea. (Oñati.) Zerbait lortzeko atzera eta aurrera ibili.. Azkenian konsegidu arek, Anasetik Kaifasenera ibilli ondoren..
 • antxittu. (d). (Oñati.) "Antxíketan dau: alcanzar a una persona siguiendo detrás." (Izag Oñ). .
 • apapuski, apapuskixa. (b). (Oñati.) Zapaburua.   Renacuajo.. Sin. zapabúru.
 • ápatz, apátza. (d). izena. (Oñati.) "Cuenco grande de madera para cuajar la leche." (Izag Oñ). .
 • apaztu. (d). aditza. (Oñati.) "Enfriar o mezclar la leche u otro líquido echándolo repetidas veces de un recipiente a otro desde cierta altura." (Izag Oñ). .
 • apotxak eruan. (c). esapidea. (Oñati.) APOTXEKIN FAN. Baten batek presaka eta arrapaladan alde edo ihes egin.. Arek eruan txuan apotxak!/ A zelako apotxakin fan zan zuen mutikua!..
 • arabako zezen, arabako zezena. (c). (Oñati.) Intsektu adardun handi samarra.   Ciervo volante?. Sin. kakálardo.
 • aráserixa, aráserixia. (d). (Oñati.) ARASEI (OÑ.). "Araserixa batzuk: unas pequeñas acciones que molestan a los demás." (Izag Oñ).. Arásuan, aráserixan ibilli: andar traveseando y molestando..
 • arásero, aráserua. (d). (Oñati.) "Uno que anda molestando a uno y otro; revoltoso y traveseador." (Izag Oñ). .
 • aréka, arékia. (b). izena. (Oñati.) Erretena.   Zanja. .
 • armora, armoria. (d). izena. (Oñati.) "Armóra bat: cualquier montón de piedra." (Izag Oñ). .
 • arramill, arrámilla. (d). izena. (Oñati.) "Piedra suelta que se precipita por una pendiente." (Izag Oñ).. Ik. amíll.
 • arrana euki. (-). esapidea. (Oñati.) Ahots indartsua eta desatsegina izan.. Orrek dauka arrana!.
 • 2. arránpalo, arránpalua. (d). adjektiboa. (Oñati.) "Que divulga los defectos que sorprende, difamador. Es más que agozabal." (Izag Oñ). .
 • 1. arraska, arraskia. (d). izena. (Oñati.) "Abrevadero, lavadero, fregadera, etc., de piedra." (Izag Oñ). .
 • artantzu, artantzua. (-). adjektiboa. (Oñati.) Ganorabakoa, ezertarako balio ez duena. .