Skip to main content

pobrian arrotasuna eta kaskarian prasia (brasa) denpora gutxikuak dia