Skip to main content

Langille txarrak kaka sarri, urrin joan eta nekez etorri