Skip to main content

Aizia otza dago, baitta illun ere; joan ere nai nuke, baitta egon ere