Skip to main content

Agur, luze aiña labur, labur aiña luze, agur ankaluze