Skip to main content

Marzelaiaundi

Izaera
Ahozkoa
Urtea
1985
Auzoa
Elosu
Berriemaileak
Elementu geografikoa
Transkribapena
- Hilddia. Ba, por ejenplo, Migel hil da Bergaran, ezta? Eta hori hil dan moduan beste bat. Eta Begaratik etorren, ba, Begaran han egoten zan salidia holako etxetan. Harek ein eupadia eta holako etxei fulano hil dala. Ta gero haren kontestaziñua --horixe neuk be [...] ta Anizetak be [...]--, gizakumia danian: "ian" uste dot, "ian"; ta andrakumiena "iaiñi" edo, "iaiñi" edo, "hako jakin dot". Ezta? Ta hola pasatzen ei zan. Ta etorten ei zan zerera, Olaldera. Olaldetik Gantxeira. Ta gero Gantxeittik Artolazabal Azpikora, ta gero Artolazabal Azpikotik hona. Ta hemendik Lezasora. Ta Lezason [despatxatzen eban], Bergarakua bazan, despatxatzen ei zan hemen, Bergarako partian, ezta? Ta azkenian hots eitten ei jakon, ba... Marzelaiandi esaten jako horri izena, Gomezkortatik honutz dauen basuorri, Marzelaiandi. Ta [hara] hots eitten ei jakon Marzelaindiri ta bere kontestaziñua iñok emon baleu letz, atzera norberak kontestaziñua hartu. Danak han despatxatzen ei zian.
- Ta diarrakin dana?
- Dana diarrakin. Hilddia. Bai. Ta hotsa haundixa; diarra, ba, eztarri onena daukanak edo, ezta?
- [...]
- Neu be sekula entzuteke nenguen...
- Entzuteke, e? Bueno, ba. Soluen-ta jentia lanien, ezta? Ta "Ba, han, baten bat hil da, hilddia dator". Diarra batetik bestera.
- Baserri batetik bestera [segitzera]...
- Bai, bai, segimena, zeindda sokian moduen, kilometruen moduen. Ta azkenenguak, tokatzen jakonak, azkenenguak, Guenetxekua tokatzen bajakon, Guenetxekuak, Lezasokua tokatzen bajakon... Azkenenguak basuai, beren tokiko basuai. Hots ein basuai, zeindda etxia balitz letz ta harek eupadia ein ta kontestau daben moduan kontestau ta [despetxo] dana harek emon. Etxian hilddia lagatzia, geratzia ez zala ona. Hori esaten eben gure aurretiko zaharrak.
- Ta edozein basoi ala...?
- Bakutxak bere parajian. Horritxi, Marzelaiaundiri hemenguak.