Skip to main content

Zarrei bixkor ibiltzeko eta umiei geldik egoteko esatia berdiña ei da