Skip to main content

Auntza dabillen minteixa eta andriak gobernautako errixa bixak gaizki