Skip to main content

Alaba bakarra ta gaztaiña bakarra galdu eitten i die