Skip to main content

Laburdurak

Ezaguera

(a): neska-mutikoek ere ezagutzen dutena
(b): hiztun arruntak ezagutzen duena
(c): adin apur batetik gorako (35, 45...) hiztun onak ezagutzen duena
(d): adineko oso hiztun onak ezagutzen duena; galzorian dagoena

Gramatika

ad.: aditza
adb.: adberbioa
adj.: adjektiboa
adkor.: adierazkorra
Ant.: antonimoa
atz.: atzizkia
aurr.: aurrizkia
esap.: esapidea
esr.: esaera
etim.: etimologia
arrunk.: arrunkeria
euf.: eufemismoa
grad.: graduatzailea
haur.: haur hizkera
Ik.: ikus
intj.: interjekzioa
iz.: izena
iz. pr.: izen propioa
izl.: izenlaguna
izord.: izenordaina
junt.: juntagailua
lagun.: lagunartekoa
lit.: literalki
posp.: posposizioa
s. v.: sub verbo (hitzaren azpian)
Sin.: sinonimoa
top.: toponimoa
zenb.: zenbatzailea

Non esaten den

Ang.: Angiozar
Antz.: Antzuola
Aram.: Aramaio
Arras.: Arrasate
Berg.: Bergarako kalea
Eib.: Eibar
Elg.: Elgeta
Elos.: Elosu
Gatz.: Gatzaga
Lein.: Leintz
Oñ.: Oñati
Os.: Osintxu
Sor.: Soraluze
Ub.: Ubera
(Leku horretan jaso dugula adierazi nahi da eta, guk dakigula, ez dela hiztegi honen esparru gehientsuan erabiltzen. Ezer jartzen ez denean esan nahi da Bergaran erabiltzen den berba dela.).

Ahozko lekukoak

Angel.: Angel Azkarate. (1922). Mazterreka kalea, Bergara. Arotza.
Aniz.: Anizeta Agirre. (1888-1990). Laudatz baserria, Osintxu. Linagintzan ibilitakoa.
Ben.: Benita Unamuno. (1905-1992). Azpilleta baserria, Kokote-auzoa, Bergara.
Benito.: Benito Lamariano. (1909). Irazusta baserria, Antzuola. Zerraria.
Berrio.: Felix Berrio. (1918). Berrio auzoa, Elorrio. Edurzuloan lanean ibilitakoa.
Bix.: Bixente Barandiaran. Arrasate. Errementaria eta perratzailea.
Cand.: Candido Elorza. (1917). Azula baserria, Elgeta. Ikazginan eta kareginan ibilitakoa.
Cel.: Celestina Oteiza. (1916). Moiua Azpikoa baserria, Bergara.
Don.: Donato Ibarguren. (1920). Zaldumendi baserria, Goiauzo, Bergara. Euskaltzaindiaren Atlas Linguistikoaren Bergarako lekukoa. (Argazkia sarreran).
Eleut.: Eleuterio Olabarria. (1917). Elizalde baserria, San Juan, Bergara. Ikazginan ibilitakoa.
Eli.: Elisa Gantxegi. (1912). Eguzkitza baserria. Osintxu. Baserritarra.
Enr.: Enrike Astola. Azula baserria, Elgeta. Artzaia.
Eus.: Eusebio Larrañaga. Amillaga, Bergara. Perratzailea.
Felix.: Felix Ojanguren. (1918). Ojanguren baserria, Elgeta. Kareginan ibilitakoa.
Fran.: Frantziska Olañeta. (1906-1990). Zabaletagaiñekoa baserria, Angiozar.
Gab.: Gabriel Biteri. (1909-1995). Otxandio. Edurzuloan lanean ibilitakoa.
Hil.: Hilari Gantxegi. (1910-1994). Eguzkitza baserria. Osintxu. Baserritarra.
Inaz.: Inazio Mujika. (1936). Ubera. Errementaria.
Jen.: Olabarrieta auzoa, Oñati. Errementaria.
Jesus.: Jesus Etxezarreta. (1945). Oñati. Arotza.
Jjp.: Juana Joxepa Lete. (1903-1992). Egizabal baserria, Norde auzoa, Elosu. Linagintzan ibilitakoa.
Jose.: Jose Badiola. (1926). Bentoste baserria, Elosu. Ikazginan ibilitakoa.
Josu.: Josu Oregi. (1919-1995). Bergara. Euskaltzaina eta ehun-fabrika baten jabea.
Juan.: Juan Murgiondo. (1911). Aierdigaiñekoa baserria, Elorregi auzoa, Bergara. Kareginan ibilitakoa.
Juana.: Juana Elkoroiribe. (1900-1995). Berezibar baserria, Aldai egia, Bergara. Linagintzan ibilitakoa.
Juantxo.: Juantxo Billar. (1912). Egotxeaga baserria, Elgeta. Ebanista.
Jul.: Julian Garitano. (1931). Antzuola. Arotza.
Juli.: Juliana Larrañaga. (1906). Angiozar.
Klem.: Klementa Arregi. (1924). Idurixo baserria, Goiauzo, Bergara. Bizi: Artiz baserria, Ubera. Hiztegi honen egilearen ama eta informatzaile nagusia. (Argazkia sarreran).
Lar.: Felix Larrea. (1934). Antzuola. Arotza.
Luis.: Luis Aranzabal. (1922). Agarregoikoa baserria, Ubera. Artzaia.
Mart.: Martin Albisua. (1918-1966). Elkorobarrutia baserria, Elorregi, Bergara. Ikazginan ibilitakoa.
Martin.: Martin Guridi. (1911-1999). Zubillagan jaio, Bergaran bizi. Arotza.
Mateo.: Mateo Gabilondo. (1927). Agarre baserria, Elosu. Ikazginan ibilitakoa.
Mertz.: Mertzedes Agirre. (1899-1994). Laudatz baserria, Osintxu.
Nati.: Nati Gabilondo. (1934). Ziarreta baserria. Buruñondo auzoa. Bizi: Gaztelugoikoa, Aldaiegia, Bergara. Baserritarra.
Paul.: Paulina Azkargorta. (1902). Berrio auzoa, Elorrio. Edurzuloan lanean ibilitakoa.
Pedro.: Pedro Inza. (1931). Gaztelugoikoa baserria. Aldaiegia, Bergara. Baserritarra.
Roman.: Roman Uriarte. Barrenkalea, Bergara. Perratzailearen semea.
Sebas.: Sebastian Arana. (1917-1999). Arraotz baserria, Elgeta. Arotza eta etxegilea.
Seg.: Segundo Iriarte. (1917). Eskoriatza. Ehulea.
Simon.: Simon Irazabalbeitia. (1933). Mekolalde. Perratzailea.
Sot.: Sotera Gallastegi. (1888-1985). Bergarako kalea.
Xub.: Jesus Urkiola "Xuburti". (1919). Xuburti baserria, Bergara. Burdinalangilea.

Liburu eta artikuluak

AA ArrasEus: Askoren artean: Jerardo Elortza, Eneritz Garro, Jose Luis Ormaetxea, Esteban Plazaola, Jesus Mari Garai. Arrasateko Euskara. Arrasate 1999.
AA BergEus: Askoren artean. Bergarako Euskera. UNED. Bergara 1988.
AAG Eibes: Juan Andres Argoitia, Nerea Azkarate, Xabier Gezuraga. Eibarko euskeraren esakerak eta bestelako berezitasun batzuk. Eibar 1995.
Aran Gatz: Pedro Aranegi. Gatzaga, una aproximación a la vida de Leniz a comienzos del siglo XX. Caja de Guipuzcoa. Donostia 1986.
Etxba Eib: Toribio Etxebarria. Lexicón del euskera dialectal de Eibar (Arretetikuen izketia). Euskera. Bilbo 1966.
Izag Antz: Kandido Izagirre. "Notas bibliográficas". ASJU II. Donostia 1968.
Izag Oñ: Kandido Izagirre. El vocabulario vasco de Aranzazu-Oñate. ASJU. Donostia1970.
Lar Antz: Jone Larrañaga. Antzuolako hizkera. Antzuola 1998.
Orm Aram: Txipi Ormaetxea. Aramaioko Euskara. Aramaio 2002.
Saras Hegaz: Asier Sarasua. Eibarko hegaztiak. Eibar 1996.
SB Eibetno: Asier Sarasua, Serafin Basauri. Eibarko hiztegi etnografikoa. Eibar 2003.
SM: Juan San Martin. Zehaztu gabeko obra.
SM Burdin: Juan San Martin. "Eibarren erabiltzen diran burdilangintzako itz teknikoak". Euskera 3, 1958.
SM Ezten: Juan San Martin. Eztenkadak. Zarautz 1965.
SM Zirik: Juan San Martin. Zirikadak. Zarautz 1960.
TSE Berb: Alberto Telleria, Nekane San Miguel, Juan Martin Elexpuru. Berbeta berua. Badihardugu. 2003.
Zuaz Deb: Koldo Zuazo. Deba Ibarretik Euskal Herrira. Badihardugu. 2002.

Bergara aldeko berbak eta langintza zaharrak bilduma

Jaione Isazelaia. Linua, ehuna, artilea. Bergarako udala.1997.
Amaia Olañeta, Argiñe Urkiola. Txondorrak, karobiak, edurzuloak. Bergarako udala.1998.
Anaje Narbaiza. Zura: arotzak eta etxegileak. Bergarako udala. 2001.
Iñaki Arana, Lide Oregi. Burdina: errementariak eta perratzaileak. Bergarako udala. 2003.
(Ez dator liburu hauen laburdurarik hiztegian; euretan agertzen diren lekukoenak ageri dira).

Idatzizko apunte argitaragabeak

Jaione Isazelaia: Aldai Egia, Oñati eta Arrasateko berbak
Jerardo Elortza: Oñati
Koldo Zubizarreta: Leintz
Estepan Plazaola: Leintz
Markos Balentziaga: Bergara
Eskarne Mujika: Osintxu
Serafin Basauri: Eibar
(Ez dator laburdurarik hiztegian)

Argazki artxiboak

BUA: Bergarako Udal Artxiboa
GUA: Gasteizko Udal Artxiboa
EUA: Eibarko Udal Artxiboa