Skip to main content

Irutontorreta

Toponimoa bilatu

{{ izen }}

{{#elementu_geografikoa}} {{/elementu_geografikoa}} {{#aldaera}} {{/aldaera}} {{#auzoa}} {{/auzoa}} {{#jakingarria}} {{/jakingarria}} {{#erabilera}} {{/erabilera}} {{#oharra}} {{/oharra}} {{#arautze_egoera}} {{/arautze_egoera}} {{#noiz_ofizial}} {{/noiz_ofizial}} {{#euskaltzaindia_galdera}} {{/euskaltzaindia_galdera}} {{#euskaltzaindia_azalpena}} {{/euskaltzaindia_azalpena}}
Elementu geografikoa {{ elementu_geografikoa }}
Aldaerak {{ aldaera }}
Auzoa {{ auzoa }}
Jakingarriak {{{ jakingarria }}}
Erabilera {{{ erabilera }}}
Oharrak {{{ oharra }}}
Arautze egoera {{ arautze_egoera }}
Noiz ofizial {{ noiz_ofizial }}
Euskaltzaindia galdera {{{} euskaltzaindia_galdera }}}
Euskaltzaindiak emandako azalpena {{{ euskaltzaindia_azalpena }}}
estepan ·k erantsia Al, 08/07/2006 - 15:17 ·tan
Auzoa
Elementu geografikoa
Lekukotasunak Ahozkoak 7, idatzizkoak 7.
Normalizazioa
Arautze egoera

Lekukotasunak, ahozkoak eta idatziak

Ikusi Lotura Iturria Urtea Toponimoa Auzoa Elementu Geografikoa Transkr. Berriemaleak
Ikusi Osoa Idatzia 1811 ITUTONTOR Angiozar AURKINTZA (paraje_termino...)
Ikusi Osoa Idatzia 1911 IRU-TONTORRETA Angiozar MENDIA
Ikusi Osoa Ahozkoa 1991 IRUTONTORRETA Angiozar MENDIA Juane Lonbide
Ikusi Osoa Idatzia 1771 IRUTUNTURRETTA Angiozar AURKINTZA (paraje_termino...)
Ikusi Osoa Idatzia 1839 YRUTONTOR Elorregi LUR SAILA (terreno_tierra)
Ikusi Osoa Idatzia 1889 YRUTONTORRETA Elorregi MENDIA
Ikusi Osoa Idatzia 1875 YRU-TONTORRETA Elorregi EZEZAGUNA
Ikusi Osoa Ahozkoa 1991 IRUTONTORRETA Angiozar MENDIA Mertxe Laspiur
Ikusi Osoa Ahozkoa 1991 IRUTONTORRETA Angiozar MENDIA Pedro Inza
Ikusi Osoa Ahozkoa 1991 IRUTONTORRETA Angiozar MENDIA Pedro Laspiur, Bibiana Olañeta
Ikusi Osoa Ahozkoa 1991 IRUTONTORRETA Angiozar MENDIA Jacinta Atxotegi
Ikusi Osoa Ahozkoa 1991 IRUTONTORRETA Angiozar MENDIA Balentin Gorosabel, Balentin Gorosabel
Ikusi Osoa Ahozkoa 1991 IRUTONTORRETA Angiozar MENDIA Felipe Altuna
Ikusi Zeharkakoa Idatzia 1892 OTSO-BASO IRUTONTOR Zero jartzen zuen LUR SAILA (terreno_tierra)
"EN ALCORTA"

Handik goiko…
- Irutontorreta aldera.
- … […] eitten zan lekua. Oin, ba, piñu sartuta jak, baiña… hor Artziako laua.
- Gero, hor Loidibolu gaiñian?
- Horri Aantzola.
- Gero hor Axkixibarrera doian errekatxua pasau ta han, hemen beste tontor edo…
- Bai, hari Sorginzelai.
- […] txaboliai?
- Hemen Beitzibarko txabola bat [badaok], eztakik? Han San Kristobal parian Sorginzelai.
- A! Handikaldien!
- Bai, ba.
- Bale. Hau da ya beherutz… bueno, beherutz ez, han goruntz dauana, Irutontorreta alderakua. Hau Loietxeberrira doian errekatxua, hau Irutontorreta… Honi zela deitzen dotsazue Irutontorretai?
- Irutontorreta.
- Irutontorreta?
- Bai.
- […] ipinitta?
- Ez, […]. Tontor danei?
- Hor beherauan, zela esaten jotsek hari…? Lehen Beittibarko pagadixa zuan pusketa bat. Ta guk goiko mendixai Irutontorreta; Sorginzelai, ba, behiai. Gero han beste tontortxo bat bajak. Bestekaldiai, berriro, Sospetxu.
- Ha […].
- Bai, ba. Hari Sospetxu.
- Ta hau […].
- Basobaltza. Basobaltza. Artziatik gora Basobaltza.
- […].
- Basobaltza.
- [Artzia… Irutontorretara bittartian].
- Artzia hemen […]?
- Hemen, eztakik? Errotiatik urtetzen jok, ba, bidiak Lope gaiñera? Hari lauai Artzia. Ta gero handik eta Irutontorretara bittartiai, ezkerrera, Basobaltza.
- Basobaltza, bai, bai, bai.
- Handik Sorginzelaira bittarteko horri sakonorri Basobaltza. Ta gero, ba, goixa Irutontorreta.

Erref: BER-253/013
 

 

Hurrengo aittari preguntau, jakingo dau ta.
- […].
- Gero, Lopegaiñetik Irutontorretara bittartian, hor…?
- Ba, hantxe jak, ba, Artzia.
- Artzia hantxe jak, ba.
 

Erref: BER-253/014

 

 Harutzao Irutontorreta. Lopegaiña guk horri danai esaten dotsau.
- Dana? Han pare bat tontor dare han.
- Ez dakit. Nik…
- Karabittan Angiozar aldera begira jarri, eskumatara, hola. Haura dana Lopegaiña?
- Nik neuk dakittela…
- Karabitta pegante?
- Karabittatik segi!
- Baiña pegante?
- Bai, bai, bai. Guk Lope pareko hori altura-una horri guk Lopegaiña esaten dotsau [ta listo]. Ta gero aurrera, aurrera, aurrera, Irutontorreta.
- Irutontorreta be danai, ez?
- Bai, hari zona danai.
- Tontor bakoitzai izenik-edo bai, emoten dotsazue?
- Ez, ez. Nik ez, akaso [Lopek] jakingo dau [beste zeoze].
- Irutontorreta azpixan han basarri bat dao ya San Prudentzio aldera.
- A! Zigarrero.
- Hola esaten dozu zuk?
- Zigarrero esaten dotsau guk, Zigarrerokua

Erref: BER-233/008
 

 

 Ipini dozue, zera, Irutontorreta?
- Bai.
- Munurtu beste bat.
- E?
- Munurtu.
- Nun dao Munurtu hori?
- Munurtu hori da entre Lope ta Irutontorreta, gaintxo hori edo. Eske Irutontorreta konponitzen da hiru menditxo edo… hortaiko bat ha izango da Munurtu. Entre Lope ta Irutontorreta dao.
- Tontortxon bat Lope ta Irutontorreta bittartian?
- Bittarte hori Munurtu.
- Baiña tontorra bakarrik da edo tontor ingurua?
- Hori ez dakit. Hori ya… Nik izena dakit bakarrik.
- Kortatxoko basuan gain haura gutxi gorabehera?
- Ez, ez, ez. Kortatxo dao Ziarrero alderao asko be nik esaten dotena baiño. Hori egon bihar da Lope alderutzao.
- Bale. Hauxe.
- Kortatxoko basua Lopeko errekatxuan hurrengo dao?
- E! errekatxua…
- Harutzao ondio?
- … bastante urrin dao! Bai.
- Gero beste errekatxo bat dao ondio. Lopeko errekatxua beherutz…
- Bai. Eta beste bat?
- Beste errekatxo bat dao ondio.
- Eske Lopeko errekatxua [juango da bat] Lopeko itturrittik, ez?
- Bai.
- Ondiokan harutzao beste bat?
- Bai, beste bat agertzen da. Dao Zigarrerokua baiño beheraotik beste bat.
- Ziarrerokua baiño Lope alderao?
- Bai, hor errekatxo bat agertzen da.
- Bai, baiña ez dakit zelan daukan izena ta […] badakit nun esaten dozun gutxi gorabehera.
- Ta errekatxo hortatik Lope aldera dao hori, Kortatxoko basua?
- Bai, bai, bai, bai.
- Bueno, orduan, gain horren izena berriz esango zenduke? Hori Lope aldian, Lope ta Irutontorreta bittartian dauen gain hori.
- Munurtu.
- Baiña oindio Kortatxoko basuan gaiñera allegau baiño lehenao, ez, hau?
- Hori? Eske Kortatxo pare-paria ez dakit zelan esango jakon…
- Han gorutz juanda…
- Han gorutz juanda han Kortatxo parian gorao txabolia be bazan, txabola bat. Eta, ba, Munurtuoi… [nik…] esango nuke ezkerrekalderao, Lope alderao geratuko dala.
- Ba, hau izango da…
- Hau izango da…
- Laua.
- Ta laua ze da Lopegaiña?
- Klaro, Lopegaiña, badakizu, gure Solobarrenari gertatzen jakona gertatzen jakon: hari danai Lopegaiña esaten da ta gero, ba, Munurtu hor egon leiken, porke esan dotsut lehen be gerra-denporan… tiroteau zeben tokixa dala.
- Hori izango da…
- Eta beste izen bat emon bihar dotsau?
- Eske Lopegaiña da oso zabala, ez, inguru guztia?
- Dana, dana.
- Ta hor barruan egongo litzake, igual, Munurtu?
- Bai, ni baietzian nao.
- Bueno, berriz lehengora bueltauta, hor Lope inguruan badao beste baso bat.
- Lope inguruan?
- Lope aldian, bai.
- Koostei?
- Sakon…?
- Sakonaundi?
- Eta hori nun dao?
- Sakonaundi izengo da… e… hori zelan da… zelan esan dot hori basuoi? Gure baso txiki hori baiño beste arro haundixaua, harutzaokua. Ziarrero parera edo Ziarrerora goiezela… A! Oin eskonbreria eitten dabizten edo ein daben edo… hori gutxi gorabehera izango da Sakonaundi.
- Kortatxoko basua baiño harutzao?
- Harutzao.
- Errekatxuan inguru hori izango da?
- Baleike, baleike. Sakonaundixa.
- Hori, hola, goittik beherakua izango da gutxi gorabehera, ez?
- Bai, nik uste.
- Gero, beste… […].
 

Erref: BER-233/011
 

 

- Gero hor Irutontorreta inguruan esan dozu, ba, baso baten izena? Elixiana dala edo…
- A! Errosaixobasua?
- Ta hori nun egongo litzake?
- Hori? Angiozarkua da, baiña […].
- Irutontorretatik Angiozar aldera?
- Bai… Horra bajatu zeben…
- Askasibar aldera?
- … egurrak-eta bajatu zittuen […] zerera… [errotian ondora…] . Ta Errosaixobasua hor dao.
- Irutontorreta parian egongo litzake edo honutzao igual pixka bat?
- Edo osterao. Igual Irutontorreta baiño [gorutzao], gure alderao, Angiozar alderao egon leike.
 

Erref: BER-233/012
 

 

- Bueno, hemen azulez darenak die errekak. Eta berdez daren honek tontorrak die. Orduan, […], hau jungo litzake

hola. Orduan, aber... Zuen basarrixa, Gaztelu, da hau.

- Bai.

- Orduan, hau da Angiozarko errekia eta hemen dao Irutontorreta.

- Hemen inguruan […].

- Hau ze da, aldapa haundiko mendixa, ez?

- E?

- Aldapa haundiko mendixa.

- Bai, Irutontorreta bai.

[AMUSKIBAR INGURUAN]

B5M zerbitzuko toponimiarekiko erreferentziak

Bat ere ez.

Gipuzkoako Foru Aldundiko toponimiarekiko erreferentziak

URL NOMBRE TIPO C TIPO E Municipio cuenca Calle Portal Bis Erref kartogra Nid
G_22572 IRUTONTORRETA CIMA GAILURRA BERGARA 88-26-ABDE,001 201342

DEIKER ikerketako toponimiarekiko erreferentziak

Bat ere ez.