Skip to main content

ETXABURUA-ETXEAZPIA-OLALDIA

Erreferentzia
16-093
Lekuizena
ECHEBURUA (ie) edo ETXABURUA (ae) + ETXEAZPIXA (ae) + OLALDIA (ie) edo OLALDE ALDIA (ae)
Lursail izena
AZKARGORTA GAINEKOA Y PERTENEC
Azalera
24589
Finka zenbakia
2874
Toponimia auzoak
Oharrak
16-093 0334472 ETXABURUA-ETXEAZPIA-OLALDIA ECHEBURUA (ie) edo ETXABURUA (ae) + ETXEAZPIXA (ae) + OLALDIA (ie) edo OLALDE ALDIA (ae) AZKARGORTA GAINEKOA Y PERTENEC 24589 Osintxu 2874

Katastroko lekukotasunak

Id Ref Aldaera Elementu Iturri Letra Ohar Urte Berriemale
1016 16-093 ECHEBURUA SOROA I A "Otra porción de heredad ECHEBURUA…" 1995 Maria Luisa Zangitu Aizpiri
1017 16-093 OLALDIA GAZTAINADIA+ZELAIA I B "Otra porción de terreno nombrado OLALDIA … castañal y herbal …" 1995 Maria Luisa Zangitu Aizpiri
1018 16-093 OLALDIA GAZTAINADIA I C "Otra porción de castañal, llamado también OLALDIA…" 1995 Maria Luisa Zangitu Aizpiri
1019 16-093 OLALDE ALDIA PINUDIA A A+B 2009 Maria Luisa Zangitu Aizpiri
5144 16-093 OLALDE ALDIA ZELAIA A C 2009 Maria Luisa Zangitu Aizpiri
5145 16-093 OLALDE ALDIA BASOA A D 2009 Maria Luisa Zangitu Aizpiri
5146 16-093 OLALDE ALDIA PINUDIA A E 2009 Maria Luisa Zangitu Aizpiri
5147 16-093 ETXABURUA LUR LANDUA A F 2009 Maria Luisa Zangitu Aizpiri
5148 16-093 AZKARGORTA GAÑEKOA BASERRIA A G "…casería nombrada AZCARGORTA-GAINECOA…" 2009 Maria Luisa Zangitu Aizpiri
5149 16-093 ETXEAZPIXA LUR LANDUA A H 2009 Maria Luisa Zangitu Aizpiri