Skip to main content

Aramaio

 • aidatu, aidatue. (-). (Aramaio.) Astindua, espabilatua.. Emun tzien aidatu bat neskatilloi gero. (Orm Aram)..
 • albista, albistie. (-). (Aramaio.) Berria. . Oi albistioi esan daue, ulixe Ameriketatik etorri dala. (Orm Aram). .
 • aldista, aldistie. (-). adjektiboa. (Aramaio.) Alde batera nahiz bestera jarduten duen pertsona.. Ik. aldikona.
 • alegerentzi, alegerentzixe. (-). (Aramaio.) "Alegrantzia, alaitasuna.. Alegerentzi aundixe etorri jako orreaz personiorreaz." (Orm Aram). .
 • añiketan. (-). (Aramaio.) Arineketan, lasterka.. Ik. antxíntxika.
 • 3. arrara, arrarie. (-). izena. (Aramaio.) Gizonezkoen isurtzea.   Corrida, eyaculación. .
 • arroskara, arroskarie. (-). (Aramaio.) Hondonada.. Kuatrobientotik onutze an arroskaran ointxe be antxe dau txabolie.(Orm Aram). . Ik. errékarro, arro.
 • asakan ibili. (-). esapidea. (Aramaio.) "Sobera ibili, erosotasun handian. . Bai, gulerixie auxe ron, asakan zabitze zueik, asakan." (Orm Aram)..
 • asienta, asientie. (-). (Aramaio.) Lurra. . Ba orduen oneik danok gari tte arto oten zien asienta danak. (Orm Aram)..
 • astakiñerra, astakiñerrie. (-). izena. (Aramaio.) Brezo alto.. Baiñe astakiñerrak dittuk emen romeruen antzea, gora io ta altuek dienak. (Orm Aram). .
 • auteste, autestie. (-). izena. (Aramaio.) "Pentsamendua, akordua, ideia.. Autesteik pe ez gauken ba ori pasauko zanik." (Orm Aram). .
 • berdinga, berdingie. (-). (Aramaio., Leintz., Oñati.) Egur zati handi samarra.. Da artu auen alako berdingie, zer aundi bat, da ioten aste zan. (Orm Aram). . Sin. brínga.
 • die-kanpo, die-kanpue. (-). izena. (Aramaio.) Garai bateko ezkontza bidaia. . Die-kanpoa juetie, ba orduen juete zan egun bireko ero noabaittea. (Orm Aram). . Etim.: "Día de campo"..
 • Doilloren gauzie medranuek jan. (-). esaera. (Aramaio.) Pertsona zekenak gordetako gauzak alperrik galtzen direla. (Orm Aram)..
 • durduri. (-). adberbioa. (Aramaio.) Urduri.. Ori benetan dau durduri. (Orm Aram) .
 • edadega, edadegie. (-). (Aramaio.) "Arbol bravío." (Orm Aram).
 • enda. (-). juntagailua. (Aramaio.) Eta.. Karlistak pe diferentiek asen, o falanjistak enda zeak, erregien aldekuek.(Orm Aram). . Ik. eta.
 • erroeta, erroetie. (-). izena. (Aramaio.) Erregutada, ogi-xerra.. Ogixe zer?, olako erroetatxo bat, da bera artue ta, ez ogixe.(Orm Aram). .
 • esakuna, esakunie. (-). izena. (Aramaio.) "Esaera.. Antxiñeko esakunak dittun orreik." (Orm Aram) .
 • gatxeretxi. (-). aditza. (Aramaio.) GATXETSI (EIB.). "Txori-amak bere kumea baztertu.. Afixie ikusten bozu, da umiei ikuketan butsezu, amiek gatxeretxi eitten dau, da martxau eitten dau.. "Rechazar, repudiar, abandonar.. Sin. zapuztu.
 • gatxosatu. (-). aditza. (Aramaio.) "Gaizkoatu, gaitz edo zauri bat gaizki osatu.. Osatu barik geratu, gatxosatu esaten da./ Etzauen kurau bai, da gatxosatu jakon da akabo!" (Orm Aram) .
 • gesaltza, gesaltzaie. (-). izena. (Aramaio.) "Elur erdi-urtu eta zapaldua dagoen lekua.. Gesaltzaie: edurre urtu danien, ure eta edurre, plisti-plasta." (Orm Aram).. Sin. gesal. Ik. batz.
 • gox-afai, gox-afaixe. (-). izena. (Aramaio.) "Arratsaldeko zazpiak aldera egiten zen afaria (udan sorora eroaten zen)." (Orm Aram).
 • illerri, illerrixe (Aram.). (-). izena. (Aramaio.) "Hilen oroimenez elizan ipintzen zen trapu beltz bat." (Orm Aram)..
 • intxaurdoi, intxaurdoixe. (-). izena. (Aramaio.) Intxaurdia.   Nocedal. .