Skip to main content

LAMAIÑETXEBERRI

Izaera
Ahozkoa
Urtea
1991
Auzoa
Goiauzoa

- A! Ez, ez. Orduan, ez […]. Aber…
- Pedro Joxen txabolia hamen […] izenian dauena da…
- A! Ez, horrekin ez nabil. Horrekin ez nabil ondio. Itxoin, itxoin. Ni nabil hor…
- A! Lamaiñetxeberriko txabolia.
- Lamaiñetxeberriko txabolia.
- A, bai, haura bai, haura jausitta dao.
- Haura jausitta dao, baiña Lamaiñoetxebarriko txabolia. Liñapotzuetan dao hori. 
- Hori da, Liñapotzueta baiño goratxuauan dao. 

LAMAIÑETXEBERRI

Izaera
Ahozkoa
Urtea
1991
Auzoa
Goiauzoa

- Bai, kaiñoiak egon ziena. Kaiñoiak hor ez zittuan egon, hamen egon zittuan kaiñoiak, Lamaiñetxeberriko saillian. Harek zian burdiña pillak bota zittuenak horra! […] zerok, granadok, baiña zelako pillak! Tolduakin tapauta. Ta jaurti! Bota! A discreción, e! 

LAMAIÑO ETXEBERRI

Izaera
Ahozkoa
Urtea
1991
Auzoa
Goiauzoa

- Monumentua edo bai. Kurutzia be ez da, monumetua…
- Bueno, gero hurrengo basarrixa daona?
- Honen zea, Lamaiño etxeberri. Hori horren jaiotetxia.
- Bale. Gero, jarraittuz, hau zela da?
- Aizpe.
- Gero hor bidia aurrera jarraittuta?
- Bidia aurrera jarraittuta, hau Lamaiño.
- Lamariano Torre.
- Moisesen aman etxia.
- Zela esaten dozue Lamaiño bakarrik ala…?
- Lamariano Torre.
- Hau Lamaiño etxebarri, e?

LAMAIÑO TORRIA

Izaera
Ahozkoa
Urtea
1991
Auzoa
Goiauzoa

- Bueno, gero hurrengo basarrixa daona?
- Honen zea, Lamaiño etxeberri. Hori horren jaiotetxia.
- Bale. Gero, jarraittuz, hau zela da?
- Aizpe.
- Gero hor bidia aurrera jarraittuta?
- Bidia aurrera jarraittuta, hau Lamaiño.
- Lamariano Torre.
- Moisesen aman etxia.
- Zela esaten dozue Lamaiño bakarrik ala…?
- Lamariano Torre.
- Hau Lamaiño etxebarri, e?
- Zeuek esaten dozuen moduan…