Skip to main content

MALKORRA

Izaera
Ahozkoa
Urtea
1991
Auzoa
Basalgo
Elementu geografikoa
Transkribapena

- Gallasteitorretik Sagarrerreka aldea hor bizkar horrek badauka zuendako izenik?
- Malkorra.
- A! Baitta, Malkorra, gaiñea…
- Baiña hori Gaztandola aldian…
- Gaztandola…?
- Eo… zerera, Ibarrola aldea.
- Ibarrola aldea. Ibarrolako bidien azpikaldera. Malkorra.
- Ibarrolako bidien azpikaldera?
- Bueno, Ibarrolara Gallasteitorretik doien bidian hola azpikaldera bertan…
- Gallasteitorretik bertan, e!
- Osea, hau dana…
- Malkorra.
- […]
- Hola, dana sakona ta…?
- Bai. Hola, gehixenbat hola bi sakonen arteko erdiko zer bat da, e? Bastante lautada…
- Baiña gero hemendikaldera…
- Bai, bai […]
- […] Amusteiko sail harek eta…
- […]
- Amusteikuak eta Egurenguak saillak.
- Gallasteikuak be bai…
- Gallasteikuak […] handikaldeko barrenera.
- Nun esan dozue daola Malkorra?
- Gallasteitorretik Ibarrolara bidien.
- Gallasteitorretik Ibarrolara bittarte hori.
- Bai, baiña…
- Bittarte hori dana ez dok Malkorra, e? Zati bat.
- … nundik gertuao, Gallasteitorretik ala…?
- Gallasteitorretik.
- Gallasteitorretik gertuao Ibarrolatik baiño.
- Bai, bai, bai.
- Gallasteitorretik bertan!
- Gallasteitorreko etxostien bertan hasten da hori Malkorran guena.
- Baiña beherutz, ez?
- Bai, behera.
- Sagarrerreka aldera?
- Bai. Sagarrerreka pixkat Plaentzia aldera…, Ibarrola aldera hobeto. Ibarrola aldera.
- Sagarrerreka errekiak […] ta.
- Bueno, baiña Ibarrola aldera, [Sagarrerreka…].
- Eta, gaiñera, Sagarrerreka aldekuak beste izen bat jaukak. Zela dauka harek izena?
- […].
- Egurengo saillak-eta han goittik behera Isuskitza parien bestekaldien? Zela zan haren izena?
- […] entzunda [daukat] nik, baiña…
- Malkorra barik beste…
- E… Malkorra bestekaldera.
- Amosteiko piñudixak ta Egurengo pagadixa ta Isuskitzan bestekaldia haura. Ez, beste izen bat badauka horrek. Ez dakit zela daukan…