Skip to main content

Berba sailkapenak

Kategoria gramatikala Zenbat sarrera
Adberbioa 923
Aditza 1.842
Adjektiboa 1.183
Atzizkia 23
Aurrizkia 3
Esaera 322
Esapidea 1.393
Graduatzailea 11
Interjekzioa 180
Izen propioa 72
Izena 7.668
Izenlaguna 163
Izenordaina 49
Juntagailua 112
Onomatopeia 123
Posposizioa 44
Toponimoa 60
Zenbatzailea 95